Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Główny Urząd Statystyczny

  Charakterystyka

  "Główny Urząd Statystyczny GUS' to centralny organ administracji państwowej. Do jego obowiązków należy pozyskanie i zebranie informacji statystycznych z dziedzin życia publicznego oraz niektórych dziedzin prywatnego życia obywateli.

  Zadania urzędu statystycznego rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiarowa

  Charakterystyka

  Skala pomiarowa to system, pozwalający w pewien sposób usystematyzować wyniki pomiarów statystycznych.

  Dane statystyczne dotyczące wybranych cech jednostek stanowią zbiór informacji charateryzujących daną zbiorowość. Pomiar statystyczny to czynność polegająca na przyporządkowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /3 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik

  Charakterystyka

  Wskaźnik ( indicator) to wybrana obserwacja, którą traktujemy jako odzwierciedlenie zmiennej, którą chcemy badać.

  Wskaźnikami mogą być zjawiska, stany rzeczy, zdarzenia, zachowania, fakty, procesy, które jest łatwo zaobserwować i których samo istnienie, pojawienie się lub...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skalowanie wielowymiarowe

  Definicja

  Skalowanie wielowymiarowe (SWW, Multidimensional Scaling - MDS) jest jedną z metod analizy danych wykorzystywanych w statystyce. Polega na przekształceniu pomiaru podobieństwa obiektów w skalach porządkowych na pomiar odległości między obiektami w skalach przedziałowych (S. Mynarski 2001...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza statystyczna

  Charakterystyka

  Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące częstości|rozkład cechy w populacji generalnej, czyli rozkładu teoretycznego sformułowane bez przeprowadzenia badania pełnego wyłącznie na podstawie danych z próby.

  Hipotezy statystyczne mogą dotyczyć parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator dostateczny

  Charakterystyka

  Estymator jest uznawany za dostatecznym (wystarczającym) w momencie, gdy wykorzystuje on wszystkie informacje o szacowanym parametrze, które są zawarte w danych (w próbie) <br

  Pojęcie to zostało wprowadzone przez znakomitego angielskiego matematyka R.A. Fishera. Przez estymator dostateczny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  Charakterystyka

  Prognozowanie - to racjonalne, naukowe, przewidywanie przyszłych zdarzeń, czyli wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych na podstawie zdarzeń znanych. Można wyróżnić kilka rodzajów przewidywań:

  * zdroworozsądkowe

  * naukowe

  2. nieracjonalne

  O przewidywaniach racjonalnych mówimy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.04.2011 Znaków /3 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator obciążony

  Estymator obciążony

  Estymator jest oceną parametru populacji. Jeżeli parametr populacji generalnej<br

  oznaczymy przez Q, przez <mathZ_n</math - funkcję (estymator) wartości zmiennych uzyskanych na <br

  podstawie próby:

  Z_n= f\left(X_1, X_2, X_3....X_n\right)</math,<br

  to konkretna wartość T, jaką zmienna...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.04.2011 Znaków /4 655

  praca w formacie txt

Do góry