Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Metody statystyczne

  Metody statystyczne

  Do podstawowych charakterystyk empirycznych (statystyk) zaliczamy:

  Miary położenia (przeciętne) - informują nas one o przeciętnym poziomie wartości cechy, którą badamy ze zbiorowości statystyczne. Przeciętne dzielimy na dwie grupy:

  średnie, przeciętne pozycyjne.

  Wśród średnich...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.08.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parametr

  Charakterystyka

  Parametr - jest to zmienna, którą przyjmuje się za stałą w danym zagadnieniu, aby podkreślić jej odmienną rolę w porównaniu z innymi zmiennymi. Może być wielkością charakterystyczną dla danego materiału, procesu lub urządzenia. Wyróżniamy kilka rodzajów parametrów w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.08.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienna losowa

  Charakteystyka

  Pojęcie zmiennej losowej: Intuicyjne można powiedzieć, że zmienna losowa (związana z pewnym doświadczeniem), to taka zmienna, która w wyniku doświadczenia przyjmuje wartość liczbową zależną od przypadku (nie dając ą się ustalić przez przeprowadzeniem doświadczenia).

  Definicja: Do...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.07.2011 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model

  Definicja

  Model to układ założeń przyjmowanych w danej nauce w celu ułatwienia rozwiązania danego problemu badawczego. Jest to hipotetyczna konstrukcja myślowa, będąca uproszczonym obrazem badanego fragmentu rzeczywistości, w którym pomija się elementy nieistotne dla danego celu. Modele wprowadza...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wariancja składnika resztowego

  Wariancja składnika resztowego

  Jest syntetycznym miernikiem <wyrażonym jedną liczbą dyspersji wartości empirycznych<br

  wokół teoretycznych (zwana wariancją resztową)<br

  Jeśli przyjmiemy, że funkcja regresji w syntetyczny sposób opisuje wpływ zmiennej<br

  niezależnej na zmienną zależną, to reszty...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.07.2011 Znaków /4 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statystyka

  Definicja

  Statystka to nauka, która zajmuje się metodami badania prawidłowości występujących w zbiorowościach oraz charakteryzowaniem tych prawidłowości za pomocą liczb.

  Geneza

  Obserwowanie pojedynczych nierzadko przypadkowych i wyrwanych z kontekstu zdarzeń nie pozwala na formułowanie żadnych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /2 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres pudełkowy

  Charakterystyka

  Wykres pudełkowy zwany jest inaczej skrzynkowym. lub wykresem "ramka -wąsy". Jest jednym z narzędzi statystycznych metod zarządzania jakością. Wykresy pudełkowe opracowywane są w oparciu o wartości statystyk opisowych, dlatego ich zastosowanie ogranicza się do cech liczbowych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.07.2011 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Charakterystyka

  Populacja (inaczej zbiorowość statystyczna, masa statystyczna) to zbiór dowolnych

  elementów, podobnych pod względem określonych cech (lecz nie identycznych), objętych

  badaniem statystycznym.

  Badana populacja musi być jednoznacznie określona i wyodrębniona od pozostałych elementów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks

  Charakterystyka

  Indeks to rodzaj złożonego miernika, który syntetyzuje i porządkuje wyniki pewnej liczby szczegółowych obserwacji. Jest on syntetycznym wskaźnikiem pewnej własności, która nie podlega bezpośrednim pomiarom lub bezpośrednim obserwacjom w praktyce oraz charakteryzuje zmiany w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.07.2011 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model programowania liniowego

  Charakterystyka

  Model programowania liniowego, wykorzystywany do optymalizowania struktury asortymentowej produkcji.

  Sytuacja decyzyjna w praktyce przedsiębiorstwo ma możliwość wytwarzania n rodzajów wyrobów, należy wyznaczyć wartości zmiennych decyzyjnych (wielkości produkcji poszczególnych wyrobów)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.07.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt

Do góry