Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Teoria kolejek

  Charakterystyka

  Teoria kolejek - teoria w badaniach operacyjnych oparta na rachunku prawdopodobieństwa, wykorzystywana do podejmowania optymalnych decyzji w sytuacjach tworzenia się kolejek.

  Teoria ta na płaszczyznę badań operacyjnych została przeniesiona z zastosowania jej elementów w praktyce wojennej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.10.2011 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kowariancja

  Charakterystyka

  Zakładając, że X i Y to para zmiennych losowych o rozkładach normalnych i średnich <math\mu_{x}</math i <math\mu_{y}</math oraz standardowych odchyleniach <math\sigma_{x}</math i <math\sigma_{y}</math.

  Kowariancję dwóch zmiennych X i Y liczymy ze wzoru:

  <mathcov(X,Y) = E{[1][2]}</math

  co...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.09.2011 Znaków /2 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie rynku docelowego

  Charakterystyka

  Prognozowanie jest sztuką przewidywania zachowania się nabywców, przyszłego stanu rynku, relacji podaży i popytu oraz spodziewanej koniunktury gospodarczej na obszarach działania przedsiębiorstwa. Jest techniką powiązaną z wieloma aspektami zarządzania. Jej złożoność zależy od tego...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie parametryczne

  Charakterystyka

  Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOVA

  Charakterystyka

  Swoją nazwę, teoria Anova bierze od pierwszych liter angielskiego sformułowania: ANalysis Of Ariance.

  Metoda ta została opracowana w larach dwudziestych przez R. Fishera. Analizę wariancji stosuję się do testowania hipotezy o różnicy pomiędzy kilkoma średnimi. Innymi słowy ANOVA...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstęp

  Charakterystyka

  Rozstęp - to miara zmienności zwana inaczej obszarem zmienności. Jest jedna z najprostszych absolutnych miar rozproszenia (dyspersji). Wchodzi w skład bezwzględnych miar zmienności, jest różnicą między najwyższą a najniższą wartością zmiennej (największą a najmniejszą wartością...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.09.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalizacja przewozów

  Charakterystyka

  Optymalizacja przewozów służy do takiego rozplanowania przewozów aby koszty transportu były jak najniższe. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, których działalność wymaga dokonywania transportu dużej ilości produktów np: zboża, węgla, piasku czy cementu. Optymalizacja przewozów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.08.2011 Znaków /4 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala interwałowa

  Charakterystyka

  Skala interwałowa (przedziałowa) - jedna z czterech skal pomiaru (obok skali nominalnej, porządkowej oraz ilorazowej) dotycząca pomiaru cech ilościowych. Występuje wtedy, gdy zbiór możliwych wartości cechy zmiennej zawiera się w zbiorze liczb rzeczywistych i wartości te można...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda Monte Carlo

  Charakterystyka

  Metoda Monte Carlo (MC)- została opracowana przez zespół wielkiego matematyka Johna von Neumanna podczas II wojny światowej. W trakcie prac nad dyfuzja neutronów w Laboratorium Los Alamos von Neumann wykorzystał po raz pierwszy to podejście aby opisać losową naturę ruchu cząstek. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.08.2011 Znaków /3 075

  praca w formacie txt

Do góry