Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Permutacja

  Charakterystyka

  (franc. <i permutation </i )<br

  Permutacją zbioru A składającego z się z n-elementów, określamy każdy n-wyrazowy ciąg, zawierający wszystkie elementy zbioru A.

  Permutacja to każde możliwe uporządkowanie wszystkich elementów zbioru.

  Pamiętaj:Jeśli w zadaniu wykonujemy operacje na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.11.2011 Znaków /3 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala pomiaru

  Charakterystyka

  Skala pomiaru - to praktyczny sposób mierzenia trudno obserwowalnej lub ukrytej cechy. Skale to złożone mierniki, które poprzez matematyczne przekształcenia łączą wiele wskaźników opisujących dane zjawisko (na przykład odpowiedzi na kilka pytań powiązanych tematycznie).

  Stefan Nowak...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /5 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje prognoz

  Charakterystyka

  W literaturze występuje wiele podziałów na rodzaje prognoz, najczęściej spotyka się jednak podziały ze względu na następujące kryteria:

  Ze względu na okres prognozowania

  Okres czyli okres, którego dotyczy prognoza

  krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy); średnioterminowe...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.11.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model ekonometryczny

  Charakterystyka

  Model ekonometryczny jest to formalny matematyczny zapis istniejących prawidłowości ekonomicznych. Zbudowanie modelu ekonometrycznego wymaga nie tylko dobrej znajomości teorii ekonomii oraz wiedzy matematyczno- ekonomicznej, lecz również znajomości praktyki ekonomicznej. Model ekonometryczny...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.11.2011 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład normalny

  Rozkład normalny Jest rozkładem empirycznym, czyli przyporządkowaniem kolejnym wartościom zmiennej <math\left(x_i\right)</math<br

  odpowiadających im liczebności (<math n_i</math).<br

  Rozkłady empiryczne są ustalane na podstawie konkretnych obserwacji, a umiejętność<br

  odróżnienia różnych ich typów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.10.2011 Znaków /5 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja produkcji

  Charakterystyka

  Przez funkcję produkcji Y= F(K, L) rozumieć będziemy funkcję opisującą relację pomiędzy nakładami kapitału (K) i pracy (L) a wielkością wytworzonego produktu (Y).

  W postaci ogólnej, przy założeniu dwóch czynników produkcji L i K, funkcja produkcji wyraża się zapisem:

  X =...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.10.2011 Znaków /3 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histogram

  Histogram

  Histogram to zestawienie danych statystycznych w postaci wykresu powierzchniowego złożonego z przylegających

  do siebie słupków (prostokątów),<br

  których wysokość ilustruje liczebność występowania badanej

  cechy w populacji lub jej próbie. (E.Siwek, "Słownik Encyklopedyczny", Cykada...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.10.2011 Znaków /5 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele tendencji rozwojowej w planowaniu

  Charakterystyka

  Realizacja funkcji planowanie strategicznego opiera się na analizie zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie i gospodarce. Najważniejszymi metodami stosowanymi w trakcie tych analiz są metody i techniki prognozowania. Model tendencji rozwojowej lub inaczej mówiąc analiza trendu jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania operacyjne

  Istota zagadnienia

  Badania operacyjne są kompleksową dziedziną nauki, związaną ściśle z teorią decyzji|podejmowania decyzji. Zajmują się metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych, wynikających z potrzeb racjonalnej działalności człowieka. Wiele problemów decyzyjnych, powstających w sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.10.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowość statystyczna

  Definicja

  Zbiorowość statystyczna jest przedmiotem badania statystycznego. Może ona składać się z osób, rzeczy lub zdarzeń. Musi być także precyzyjnie określona pod względem czasowym, przestrzennym i rzeczowym.

  Przykłady zbiorowości statystycznych studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.10.2011 Znaków /1 207

  praca w formacie txt

Do góry