Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Czym różnią się metody statystyczne spośród wszystkich metod analizy danych?

  Pobieranie próby losowo

  Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa – wnioskowanie z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk masowych.

  Dane reprezentatywne, na których opierają się pewne prawidłowości zjawisk w sposób fragmentaryczny.

  Dane obarczone efektami przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wnioskowania statystycznego

  Związane z analizą regresji. Wnioskowanie odbywa się 1 z 2grup metod:

  Estymacja, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych w populacji

  Stawianie i weryfikacja hipotez statystycznych.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie mają zmienne losowe w statystyce matematycznej?

  Opis wniosków zjawisk masowych, które z natury rzeczy nie są w pełni kontrolowane.

  Zmienna losowa – niekontrolowana wielkość, której wartość pojawia się poza naszą wolą z określonym prawdopodobieństwem. Zmienna losowa powstaje w wyniku przyporządkowania każdemu zdarzeniu elementarnemu liczby...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się statystyka matematyczna i dlaczego ma zastosowanie w badaniach experymentalnych?

  Modelowanie matematycznych zjawisk badawczych, empirycznych

  Zasadami wnioskowania o prawidłowości zjawisk przy użyciu rachunku prawdopodobieństwa na podstawie danych obserwacyjnych

  Ułatwia prace badawcze i obiektywne wnioskowanie z danych.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego statystyka matematyczna ma różne zastosowanie w różnych dziedzinach działalności praktycznej i naukowej?

  Statystyka służy do w miarę wiarygodnego wnioskowania o prawidłowościach zjawisk na podstawie reprezentatywnych danych z empirycznych obserwacji tych zmiennych z różnych dziedzin.

  Możemy wyciągać wnioski z danych zbieranych w zjawiskach masowych, biologicznych, technologicznych i zastosować metody...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala porządkowa

  Charakterystyka

  Skala porządkowa to jedna z czterech skal pomiarowych (obok nominalnej, przedziałowej i ilorazowej) używanych w statystyce do przyporządkowania mierzonym cechom badanych jednostek pewnych symboli według określonych zasad Bielecka 2005, s. 20.

  Skala porządkowa jest skalą silniejszą od...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.12.2011 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator zgodny

  Charakterystyka

  Def: Estymator jest zgodny w przypadku gdy prawdopodobieństwo, że jego wartosć

  będzie zbliżona do wartosci szacowanego parametru, wzrasta wraz z podniesieniem

  liczebnosci próby.<br

  <br

  Gdy mowa o estymatorze zgodnym silnie, wtedy jest on silnie zbieżny do

  swojej granicy w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.12.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody taksonomiczne

  Charakterystyka

  Taksonomia numeryczna - to dyscyplina zajmująca się zasadami i procedurami porządkowania oraz klasyfikacji. Zadaniem metod taksonomicznych jest pogrupowanie zbioru elementów dowolnej natury <math\Omega\,\!</math na bardziej jednorodne statystycznie podzbiory spełniające zarazem formalne...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.11.2011 Znaków /5 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykres słupkowy

  Charakterystyka

  Wykres słupkowy (ang. bar chart) - jedna z graficznych możliwości przedstawiania i prezentacji danych statystycznych. Za pomocą prostokątów (słupków) w dwuwymiarowym układzie kartezjańskim pokazuje się ilościowe dane, które służą albo ukazaniu struktury danego zjawiska (np. odsetek...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.11.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator

  Charakterystyka

  Estymatorem parametru populacji jest statystyka z próby używana do oszacowania tego parametru. Oceną lub szacunkiem parametru jest<brkonkretna wartość liczbowa estymatora z danej próby. Jeżeli jako ocenę podajemy jedną wartość liczbową, nazywamy ją oceną punktową<brparametru...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.11.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt

Do góry