Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest wzajemna relacja między średnią, medianą a dominantą?

  Średnia = mediana = dominanta, czyli wszystkie tendencje mają tę samą wartość-że liczba jednostek statystycznych która posiada wartości cechy wyższe niż średnia arytmetyczna jest taka sama jak liczba jednostek, która posiada wartości cechy niższe niż średnia arytmetyczna. Taki rozkład cechy w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dominanta?

  Modalna Mo (dominanta D, moda, wartość najczęstsza - jest to wartość cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje najczęściej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mediana?

  Me – wartość wyrazu środkowego w uporządkowanym szeregu statystycznym; to taki punkt (liczba), która ilościowo rozdziela dane na dwie równe części. Sposób obliczania mediany zależy od rodzaju szeregu statystycznego, w którym przedstawiono informacje o wartości cechy statystycznej, a także od tego czy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest górny kwartyl?

  Kwartyl górny – dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób, że 75% jednostek ma wartości cechy niższe a 25% wyższe od kwartyla górnego.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest histogram?

  Rodzaj wykresu słupkowego oparty na prostokątnym układzie współrzędnych. Histogram składa się z pionowych przylegających do siebie prostokątów (słupków). Długości podstaw tych prostokątów są proporcjonalne do rozpiętości przedziałów klasowych, a wysokość do ich liczebności na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szereg rozdzielczy?

  Jeden z szeregów statystycznych przedstawiający budowę (strukturę) zbiorowości, czyli jej podział na części z określonego, rzeczowego punktu widzenia. Cecha statystyczna na podstawie której dokonuje się podziału zbiorowości na mniejsze części, może być cechą niemierzalną lub mierzalną. W szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest trend?

  Trend – składnik szeregu czasowego wyrażający ogólną tendencję systematycznych zmian poziomu danej zmiennej; (tendencja rozwojowa) – funkcja opisująca generalny przebieg zjawiska, zmiany średniego zjawiska w czasie.

  Metody wyznaczania trendu – Tendencję rozwojową można wyodrębnić dwiema metodami:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks jednopodstawowy?

  Indeks jednopodstawowy jest miernikiem dynamiki zjawisk; występuje wtedy, gdy podstawa porównania jest stała dla wszystkich wartości yt, tzn. yt* = const.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks łańcuchowy?

  Indeks łańcuchowy należy do obszernej klasy mierników dynamiki zjawisk wartości yt, gdzie yt* oznacza podstawę porównania dla wartości zjawiska yt w kolejnych momentach czasu . Jeśli tą podstawą jest zawsze moment poprzedni do badanego to indeksy dynamiki są nazwane indeksami łańcuchowymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks zmian wartości?

  Indeks zmian wartości to indeks, który informuje o łącznych zmianach wartości danych produktów (równocześnie) w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego. Zmiany te wynikają zarówno ze zmian ilości jak i cen tych produktów.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt

Do góry