Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między cechą skokową i ciągłą? – podać przykłady każdej z nich

  Cecha ilościowa :

  skokowa – przyjmująca pewne wartości liczbowe i nie przyjmująca wartości pośrednich cecha ta też  jest nazywana dyskretną,

  przykład: ilość bakterii, pracowników, pasażerów.

  ciągła – przyjmująca wartości z pewnego  przedziału liczbowego

  przykład: wzrost, waga...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszar odrzucenia

  Charakterystyka

  Obszarem odrzucenia statystyczna|hipotezy statystycznej jest taki zbiór liczb że jeżeli sprawdzian przyjmie wartość z tego zbioru, to hipotezę zerową odrzucimy.

  Obszar odrzucenia nazywa się też obszarem krytycznym, który wyznaczają punkty(wartości) krytyczne. Obszar krytyczny ustalany...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczynnik korelacji rang Spearmana

  Charakterystyka

  Współczynnik korelacji rang Spearmana jest wykorzystywany do opisu siły korelacji dwóch cech, wtedy gdy są one mierzalne, badana zbiorowość jest nieliczna oraz mają charakter jakościowy i istnieje możliwość ich uporządkowania. Miarę tę stosuję się również do badania zależności...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.01.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład częstości

  Rozkład częstości Rozkłady częstości inaczej nazywa się rozkładami empirycznymi zmiennych, lub szeregami rozdzielczymi punktowymi lub klasowymi.<br

  Rozkład empiryczny jest to przyporządkowanie

  kolejnym wartościom zmiennej (<mathx_i</math) odpowiadających im liczebności (<mathn_i</math).<br

  Rozkład...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.01.2012 Znaków /4 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średnia geometryczna

  Charakterystyka

  Średnia geometryczna jest pierwiastkiem n-tego stopnia z iloczynu n wartości zmiennej:

  <mathG \sqrt[1]{x_1*x_2*...*x_n} \sqrt[2]{\prod_{i=1}^n x_i}</math

  Gdy wartości zmiennej występują z różną częstością, wówczas stosuje się wzór ważony na średnią geometryczną:

  <mathG...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.01.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Predykcja

  Charakterystyka

  Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.01.2012 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schemat Bernoulliego

  Charakterystyka

  Schemat Barnoulliego <math N </math prób nazywamy doświadczenie polegające na <math N </math -krotnym powtórzeniu ustalonej próby Barnoulliego, przy założeniu, że wynik każdej próby nie zależy od wyników prób poprzednich i nie wpływa na wyniki następnych.

  Prawdopodobieństwo tego...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.01.2012 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwartyl

  Charakterystyka

  Kwartyl - jest jedną z miar tendencji centralnej, które służą do wyznaczania tej wartości cechy, wokół której grupują się dane. Chodzi zatem o skoncentrowanie większości danych wokół jakiegoś reprezentanta badanej cechy.

  W grupie miar pozycyjnych (miar tendencji centralnej)...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.12.2011 Znaków /5 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek zachodzi między zespołowymi indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

  Związek o nazwie równości indeksowej dla indeksów zespołowych mówi o tym, że jeśli dysponujemy informacjami o poziomach dwóch spośród trzech omawianych indeksów agregatowych, to możemy obliczyć wielkość trzeciego indeksu.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich sytuacjach stosujemy zespołowe indeksy dynamiki wielkości absolutnych?

  Stosujemy je do badania dynamiki całego zespołu zjawisk – zwykle niejednorodnych i nie sumowalnych, opisanych kilkoma szeregami czasowymi.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /146

  praca w formacie txt

Do góry