Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest indeks Laspeyresa zamian ilości?

  Indeks Laspayersa zmian ilości  mówi jak zmieniałaby się  całościowo wartość wszystkich towarów w momencie badanym w stosunku do momentu podstawowego, gdyby w obu porównywalnych momentach ceny były niezmienne i takie jak  w momencie  podstawowym, a zmiana wartości nastąpiłaby tylko i wyłącznie na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest błąd drugiego rodzaju

  Błędem II rodzaju - błąd we wnioskowaniu polegający na nie odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Fishera zmian cen?

  Indeks  Fishera zmian  cen jest  średnią  geometryczną  z indeksów wyznaczonych przez  Laspeyersa i  Paaschego.

  Można go uważać za dobre przybliżenie  indeksu poprawnie mierzącego zmiany cen ( z  dwóch różnych  okresów ) ,  jeśli przyjąć,   że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  określają granice...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest błąd pierwszego rodzaju

  Błędem I rodzaju - błąd we wnioskowaniu polegający na odrzuceniu hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona prawdziwa.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady hipotezy statystycznej i podaj przykład hipotezy niestatystycznej

  1.Hipoteza  H0 : µ = 250, Hipoteza ta orzeka, że średnia wartość cechy w populacji wynosi 250.

  2.Hipoteza niestatystyczna „w roku 2010 będzie klęska  żywiołowa” – nie ma mowy o postaci rozkładu i jego parametrach. 

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hipoteza statystyczna

  Hipotezą statystyczną nazywamy dowolne przypuszczenie dotyczące rozkładu prawdopodobieństwa cechy. Hipotezy  statystyczne są formalnym zapisem przypuszczeń merytorycznych sformułowanych w trakcie rozwiązywania  problemów naukowych i praktycznych. Testowaną hipotezę statystyczną oznacza się symbolem H0...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od jakich czynników zależy długość przedziału ufnośći?

  Na długość przedziału wpływa:

  1. liczebność próby – gdy zwiększymy ilość obserwacji (rośnie n), to zwiększa się precyzja oceny, co wyraża się  skróceniem przedziału. Prowadzący może mieć wpływ na długość przedziału ufności, ponieważ to on decyduje o  ilości obserwacji.

  2. poziom...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co znaczy, że estymator jest precyzyjny?

  Przy wzrastającej do nieskończoności liczebności próby wariancji D2 (Zn) estymatora Zn przyjmuje wartości coraz bliższe wariancji najefektywniejszego estymatora.

  Odwrotność wariancji estymatora nosi nazwę  precyzji. Estymator najefektywniejszy to taki, który ma największą precyzję.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przedział ufności

  PRZEDZIAŁ UFNOŚCI  – jest przedziałem o końcach zależnych od próby, który z pewnym z góry zadanym  prawdopodobieństwem pokrywa nieznaną wartość parametru   Õ  P {(Õ  ∈ (O (x1 ,..........xn ),   Ō   (x1 ,..........xn)} =  1  - α (Poziom ufności)

  W wyniku pobrania próby losowej z populacji i obliczenia na...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest estymator?

  Estymator jest narzędziem wnioskowania statystycznego. Estymator jest to funkcja wyników z próby, czyli statystyka służąca do oszacowania nieznanej wartości parametru populacji. Wartość estymatora z konkretnej próby jest liczbą zwaną oceną parametru.

  Estymatorem może być zatem każda wielkość...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt

Do góry