Statystyka /273 prac/

 • Ocena brak

  Twierdzenie graniczne

  Charakterystyka--

  To co nazywane jest Twierdzeniem granicznym jest tak naprawdę streszczeniem kliku

  odkrywanych we wczesniejszych latach twierdzeń. Poczatek temu dało odkrycie Abrahama

  de Moivre`a rozkładu normalnego jako rozkładu granicznego dla rozkładu dwumianowego.

  Stwierdzenie to gdy n roznie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymator nieobciążony

  Charakterystyka

  Estymator to wielkość wyznaczona na podstawie próby losowej, służąca do oceny wartości nieznanych parametrów populacji generalnej.<BR

  Estymatorem parametru Q rozkładu zmiennej losowej X nazywamy taką statystykę:

  Z_n=f (X_1, X_2, X_3....X_n)</math

  której rozkład prawdopodobieństwa...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.02.2012 Znaków /6 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

  Koncentracje ocenia się poprzez porównanie liczby jednostek o określonych wartościach cechy, jaką łącznie jednostki  te posiadają. Mała liczebność klasy wartości cechy statystycznej oraz znaczna suma wartości cechy, którą jednostki te  łącznie posiadają świadczą o silnej koncentracji rozkładu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest typowy obszar zmienności?

  Zwykle przedział w którym leżą wszystkie wartości, cechy mierzalnej jednostki, zbiorowości statystycznej. Obszar  zmienności wyznaczany jest przez najmniejszą i największą wartość cechy. Zawiera on podstawowe informacje o  zmienności badanej cechy. Średnia arytmetyczna i  odchylenie standardowe...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy współczynnik zmienności?

  W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką metodą można wyznaczyć Trend?

  Wyznaczanie trendu:

  1. Metoda empiryczna (średnich ruchomych).

  2. Metoda analityczna (najmniejszych kwadratów)- metoda aproksymacji funkcji określonego typu, do zbioru  punktów empirycznych.

  Metoda ta polega na takim  doborze parametrów aproksymowanej funkcji, by suma  kwadratów odchyleń rzędnych punktów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dolny kwartyl. Co to jest górny kwartyl

  Do najczęściej zaliczanych kwartyli zaliczamy kwartyle:

  Kwartyl dolny-  dzieli on zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób  że 25% jednostek ma wartość   cechy niższe, a 75% wyższe od kwartyla dolnego. 

  Kwartyl górny– dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części w ten sposób, że...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy metoda średnich ruchomych. Na czym polega metoda średnich ruchomych

  Szeregi czasowe ze znacznym udziałem wahań okresowych i przypadkowych poddaje się zwykle wyrównaniu którego  rezultatem jest nowy szereg eksponujący trend rozwojowy środowiska. Najprostszą metodą eliminacji wahań z szeregu czasowego jest obliczenie tzw. średnich ruchomych i zastąpienie nimi pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między indeksami zmian wartości, ilości oraz cen

  Wartości, ceny i ilości  są wielkościami, które mają szczególne znaczenie w badaniu zjawisk ekonomicznych. Indeksy  zmian tych wielkości są badane razem w tzw. indeksach  agregatowych ( zespołowych ), które w odpowiedni sposób  wyrażają łączne zmiany zachodzące w czasie w całej zróżnicowanej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks Fishera zmian ilości?

  Jeśli  przyjąć,  że indeksy  Laspeyersa i  Paaschego  poprawnie określają granice przedziału, w którym zawarta jest  prawdziwa wartość indeksu, to : 

  Indeks  Fishera zmian  ilości  uważa się za  dobre przybliżenie indeksu właściwie   mierzącego zmiany  ilości ( rozmiarów  fizycznych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry