Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Socjologiczne teorie cykli

  W socjologii pierwszą teorię cykli dziejowych formułuje Yilfredo Pareto (1848-1923) w Trattato di Sociologia Generale. W jego ujęciu system społeczny jest w nieustannym ruchu; stanowi płynny proces przechodzenia od równowagi (aequilibrium), poprzez destabilizację, do załamania się równowagi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VILFREDO PARETO (1848 - 1923)

  Uczony włoski, inżynier, ekonomista, a dopiero pod koniec życia socjolog. W zakresie ekonomii jego najważniejsze dzieło to dwutomowy (Kurs ekonomii politycznej! (1896), a w socjologii wsławił się ogromnym tomem, podzielonym na 2612 numerowanych paragrafów, pt. [Traktat socjologii ogólnej] (1916), w którym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria społeczeństwa postindustrialnego

  Teoria społeczeństwa postindustrialnego podejmuje inny nurt rozważań.Myśle-nie ewolucjonistyczne stwarza pokusę prognozowania przyszłości. Skoro kierunek i mechanizmy rozwoju społecznego są konieczne, prawidłowe, nieodwracalne, można budować wizję przyszłości przez prostą ekstrapolację obecnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neodarwinizm i socjobiologia

  Najdalej od klasycznego ewolucjonizmu odchodzi tzw. socjobiologia, kierunek, który stał się głośny, a nawet modny, od drugiej połowy lat siedemdziesiątych. Jego źródła są zupełnie inne niż socjologicznego czy antropologicznego ewolucjonizmu, wywodzi się mianowicie bezpośrednio z biologii. Tutaj od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoewolucjonizm w etnologii i socjologii

  Przez neoewolucjonizm (nowy ewolucjonizm) w socjologii rozumiemy nurt intelektualny nawiązujący do klasycznej koncepcji ewolucji, ale modyfikujący ją w istotny sposób przez odrzucenie niektórych kanonów dawnego ewolucjo-nizmu. Rozwija się w okresie po II wojnie światowej i posiada znaczących przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /11 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT SPENCER (1820 - 1903)

  Filozof brytyjski, który podjął próbę zintegrowania całej wiedzy o świecie w oparciu o wspólną zasadę ewolucji. W dziesięciotomowej [Filozofii syntetycznej], która ukazywała się w latach 1860-1896, trzy tomy poświęcił [Zasadom socjologii], podsumowanym później i streszczonym w jednotomowej [Nauce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczny ewolucjonizm w socjologii

  Ewolucjonizm to swoista koncepcja dziejów ludzkości, sformułowana w XIX wieku przez twórców socjologii. Wywarła ona ogromny wpływ na wiele nurtów XX-wiecznej teorii społeczeństwa i po dziś dzień zachowała dominujące znaczenie w myśleniu potocznym. Jej echa odnajdujemy w takich współczesnych kierunkach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /18 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne wizje dziejów zmian społecznych

  W XIX wieku powstały trzy wielkie, klasyczne koncepcje zmian społecznych i historycznych:

  a) teoria ewolucjonistyczna,

  b) teoria cykli społecznych oraz

  c) Marksowski materializm historyczny. Zachowały one swoją żywotność po dziś dzień i w rozmaitych zmodyfikowanych postaciach są ciągle przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowa regulacja czasu

  Kulturowa regulacja czasu znajduje wyraz nie tylko w ogólnych orientacjach, ale w wielkiej liczbie szczegółowych reguł kulturowych. Przede wszystkim reguły takie wprowadzają istotne dystynkcje: czas pracy i czas wypoczynku, czas codzienny i czas odświętny, czas nauki w szkole i czas odrabiania lekcji, czas...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas w świadomości społecznej i kulturze

  Jako wszechobecny i istotny czynnik życia społecznego czas musiał znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadomości - myśleniu, motywacjach, postawach ludzi. Percepcja czasu to zapewne doznanie uniwersalne. Jednakże ludzie różnią się bardzo „poczuciem czasu", czyli rozpoznaniem momentu czasowego (wiedząc...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 147

  praca w formacie txt

Do góry