Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Rewolucja społeczna

  Rewolucje stanowią najbardziej spektakularny przejaw zmian społecznych, nieustannego procesu społecznego „stawania się". Oznaczają fundamentalny przełom, zerwanie ciągłości procesu dziejowego, przekształcenie całej struktury i trybu funkcjonowania społeczeństwa, a także życia codziennego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia jako realizacja i wytwarzanie podmiotowości społecznej

  Powiążmy obecnie obie centralne kategorie teorii. Po pierwsze, praktyka spo-łeczno-historyczna jest aktualizacją podmiotowości społeczeństwa, a podmiotowość jest potencjalną przesłanką praktyki. Ale po drugie, występuje także swoiste sprzężenie zwrotne. Praktyka w danym momencie istotnie kształtuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEXIS DE TOCQUEVILLE (1805 - 1859)

  Francuski myśliciel polityczny, prekursor socjologii politycznej i socjologii historycznej. Trwałą sławę przyniosło mu dzieło o demokracji amerykańskiej: De la dśmocratie en Amerique (1835-1840), a także analiza Wielkiej Rewolucji Francuskiej: L’ancient regime et la Revolution [Dawny ustrój i rewolucja]...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea podmiotowości społecznej w historii myśli

  Poszukiwanie czynników sprawczych wywołujących ważne dla ludzi zdarzenia społeczne wydaje się odwieczną i uniwersalną tendencją ludzkiego myślenia. W tym sensie problematyka podmiotowości jest obecna od zarania społeczeństwa ludzkiego. W toku długiej ewolucji idea podmiotowości przeszła jednak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /8 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

  Teoria stawania się społeczeństwa wychodzi od mocnej tezy ontologicznej; tym, co naprawdę istnieje, ostatecznym substratem życia społecznego, nie są ani poszczególne jednostki, ani ponadjednostkowe systemy czy struktury, lecz „trzeci poziom" rzeczywistości społecznej: swoiste pole społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /6 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria podmiotowości społecznej

  Uderzające jest, jak podobny obraz społeczeństwa pojawia się w zupełnie odrębnym nurcie teoretycznym, który określiliśmy jako „teorię podmiotowości". To też teoria ostatnich dwóch dekad, znaczona takimi nazwiskami jak Walter Buckley, Amitai Etzioni, Alain Touraine, Michel Crozier, Anthony Giddens, Tom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORBERT ELIAS (1897 - 1990)

  Socjolog żydowski, który po ucieczce z Niemiec hitlerowskich znaczną część życia spędził w zapomnieniu w Anglii, odkryty dopiero i w latach osiemdziesiątych i od tego czasu sławny i modny zwłaszcza wśród socjologów europejskich. Najważniejsze dzieła: Uber den Process der Zivilisation [Proces...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia historyczna

  Nurt pierwszy, „socjologia historyczna", krystalizuje powoli swą tożsamość teoretyczną w ciągu ostatnich trzech dekad. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli zaliczyć trzeba: Norberta Eliasa, Philipa Abramsa, Charlesa Tilly'ego, Christophera Lloyda, Thedę Skockpol, Michaela Manna i innych. Niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawanie się społeczeństwa

  Pod koniec XX wieku coraz wyraźniej odczuwana była potrzeba nowej koncepcji zmian społecznych i historycznych, „czwartej teorii zmian". Odpowiedzią na nią jest tendencja, którą określa się jako „nowy ruch teoretyczny"1. Dwa najważniejsze kierunki teoretyczne ostatnich dwudziestu kilku lat, które posuwają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PITIRIM A. SOROKIN (1889 - 1968)

  Socjolog rosyjski, który zrobił wielką karierę akademicką w USA. Najważniejsze dzieła: The Sociology of Revolution [Socjologia rewolucji] (1928), Social Mobility [Ruchliwość społeczna] (1927), Society, Culture and Personality [Społeczeństwo, kultura i osobowość (1947) oraz czterotomowa Social and...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /3 042

  praca w formacie txt

Do góry