Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Cztery wizje globalizacji społeczeństwa

  O ile koncepcje Hannerza i Eisenstadta mówią o realnych procesach globaliza-cyjnych, o tyle amerykański socjolog Roland Robertson kieruje uwagę ku zmianom świadomościowym wywołanym globalizacją kultury. Toczące się procesy globalizacyjne znajdują odzwierciedlenie, refleks w świadomości społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /4 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie globalizacji kulturowej społeczeństwa

  Niezależnie od takich przeciwstawnych perspektyw ideologicznych proces globalizacji kulturowej wywołuje bogatą refleksję teoretyczną. Zrelacjonuję, dla przykładu, dwie koncepcje teoretyczne: jedną, która dotyczy obiektywnego przebiegu procesu, i drugą - na temat jego subiektywnego odzwierciedlenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /10 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja kultury społeczeństwa

  Pierwsze obserwacje na temat globalizacji kultury znajdujemy w pracach antropologów społecznych, np. Bronisława Malinowskiego (1884-1942) i A. R. Radcliffe-Browna (1881-1955), którzy w toku badań terenowych na wyspach Polinezji zetknęli się ze zjawiskami kontaktu kulturowego, zderzenia kultur autochtonicznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekursorzy teorii globalizacji społeczeństwa

  Zanim globalizacja stała się takim dominującym tematem socjologii najnowszej, jej zalążki i fazy wcześniejsze dostrzegali już różni autorzy od początku XX stulecia. Trzy nurty teorii społecznej mogą być potraktowane jako prekursorskie wobec współczesnych ujęć globalizacji. Pierwszy to wspomniana w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od izolacji do globalizacji społeczeństwa

  Filozofowie od czasów starożytnych posługiwali się ogólną kategorią ludzkości, poeci pisali, że „żaden człowiek nie jest samotną wyspą", ideolodzy i politycy odwoływali się do solidarności ogólnoludzkiej, statystycy obliczali rozmiary ludzkiej populacji. Również klasyczni XIX-wieczni socjologowie, od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /14 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja społeństwa

  Społeczeństwo globalne, ludzkość po prostu, wszyscy razem mieszkańcy planety Ziemia. To jest oczywiście ostateczna granica analizy socjologicznej, dalej już pójść nie można. Stoimy tu wobec największego rozmiarami i najbardziej skomplikowanego obiektu społecznego, jaki można sobie wyobrazić.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTHONY GIDDENS (1938)

  Współczesny socjolog brytyjski, twórca oryginalnej i sugestywnej teorii społecznej, płodny autor, charyzmatyczny wykładowca, właściciel wydawnictwa naukowego, rektor słynnej London School of Economics (LSE) i twórca programu Nowej Partii Pracy Tony Blai-re'a. Wśród jego licznych książek wyróżniają się:...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co po nowoczesności?

  Nowoczesność to formacja społeczna ogromnie dynamiczna i ekspansywna. Przez stulecia od swoich narodzin uległa sama bardzo głębokim zmianom. Socjologia usiłuje uchwycić te zmiany i poddać je teoretycznemu uogólnieniu. Sięga wtedy do któregoś z trzech schematów interpretacji zmian, które opisaliśmy w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /20 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyka nowoczesności społeczeństwa

  Wiek XIX to okres zachłyśnięcia się nowoczesnością. Dominuje nastrój optymizmu i progresywizmu: wiara w postęp, rozum, technikę, naukę, podbój przyrody, nieograniczone możliwości ekspansji. Jednakże już wtedy zaczyna się dostrzegać negatywne strony nowego porządku społecznego. Zapoczątkowane w XIX...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /9 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość nowoczesna społeczeństwa

  Będąc - jak wszystko w społeczeństwie - wytworem działających ludzi, nowoczesność, gdy staje się dominująca, mocno ukształtowana i zakorzeniona, wywiera na nich zwrotny wpływ. Najmocniejszym przejawem tego wpływu jest kształtowanie osobowości, wytwarzanie się swoistego typu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011 Znaków /7 024

  praca w formacie txt

Do góry