Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Pozytywizm w socjologii

  W XIX wieku dominowały tendencje pozytywistyczne (np. ewolucjonizm, determinizm)

  Nazwa pozytywizm jest nazwą zbiorczą. Przedstawicielami pozyt. byli A.Comte , J.S. Mill

  Ten pierwszy reprezentował nurt , fizykalistyczny, natomiast drugi - subiektywistyczny.

  * Idea nauki pozytywnej - zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

  KONSERWATYZM 

  Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata. Dążyli oni do zachowania ciągłości życia społecznego, zachowania ładu społecznego.

  E. Burke, refleksja nad rewolucją francuską

  Najsilniejszy kons. był w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paradygmaty uprawiania socjologii. Modele, kierunki i podziały

  Tomasz Kuhn stwierdził, że nauka rozwija się nie poprzez poszerzanie wiedzy faktograficznej. Struktura pozostaje ta sama.

  Paradygmat jest to wybitne dzieło nauki, na którym wzoruje się całe poznanie T.Kuhn twierdził, że nauki społ. są na etapie przedparadygmatycznym, inni badacze twierdzili, że są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

  W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej

  Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych: 

  I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.

  II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)

  III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia a inne nauki społeczne

  Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zachowania się całych zbiorowości w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Castells (Hiszpan) gospodarka sieci

  społeczeństwo informacji opiera się na nowej gospodarce sieci; podstawę produkcji stanowi telekomunikacja i komputery

  zmiany kulturowe wpływają na tożsamość jednostek i życie codzienne; w społeczeństwie sieci tożsamość jednostki staje się kwestią otwartą; już nie czerpiemy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ulrich Beck (Niemiec) społeczeństwo ryzyka

  nie żyjemy „poza nowoczesnością”, ale wchodzimy w fazę „drugiej nowoczesności”

  Druga nowoczesność – oznacza globalizację instytucji nowoczesnych i wyzwolenie życia codziennego z tradycji i obyczaju

  powstaje społeczeństwo ryzyka

  porządek globalny to przede wszystkim kontrola...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Baudillard (teoretyk francuski, był pod wpływem marksizmu)

  uważa, że media elektroniczne niszczą nasz związek z przeszłością i tworzą pusty, pogrążony w chaosie świat

  znaki i obrazy kształtują życie społeczne

  czerpie ze strukturalizmu i odwołuje się do idei F. de Saussure’a, mówiącej, że sens wynika z relacji między słowami → J...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Postmodernistów

  1.Świat ponowoczesny

  - nie zmierza w kierunku socjalizmu – jak chciał Marks,

  - nie ma w nim metanarracji tzn. całościowych koncepcji historii i społeczeństwa,

  - zdominowany jest przez nowe środki przekazu, które „wyrywają nas” z przeszłości

  2.Społeczeństwo ponowoczesne jest bardzo pluralistyczne i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt

Do góry