Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Makrostruktury społeczne

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże. 

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie społeczeństw współczesnych

  Typologie współczesnych społeczeństw: 

  a)społeczeństwo narodowe

  b)społeczeństwo globalne

  c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie)

  ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych słabo zarysowane podziały stratyfikacyjnesilnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego

  Pod koniec odrodzenia, po okresie odkryć geogr.: societas civilis przeciwstawiano societas naturalis.

  Myśl oświeceniowa (Kant, Roseeau, Hegel, ośw. szkockie) -> społ. obywatelskie przeciwstawiono społ. ludów pierwotnych. Społ. ob. to panowanie rozumu, pokój, bezpieczeństwo, nauka, bogactwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

  System: zbiór jednostek, które pozostają w interakcjach:

  1. systemy żywe : nie podlegają drugiemu prawu termodynamiki (entropia – zmniejszanie się różnic potencjałów i organizacji na przestrzeni czasów). Tendencja do rosnącej złożoności organizacji (nie podlegają entropii)

  - ekosystem: procesy w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe

  Socjologowie dokonują podziału i klasyfikacji ogółu zjawisk i procesów zachodzących w życiu społecznym i na tej podstawie dokonują systematyzacji swoich badań i konstrukcji teoretycznych.

  Działy badań:

  - badające instytucje społeczne

  - różne typy zbiorowości i grup ludzkich

  - procesy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Style uprawiania socjologii

  Procedura badawcza wg Sztompki wyróżnia 3 podst. style badań socjo.

  1. Miękki: Podstawa to tradycyjna metoda antropologii społ. Badacz stosuje swobodną obserwację, a zaobserwowane fakty i zjawiska opisuje w luźnej, eseistycznej formie.

  2. Sondażowy: Podstawowe narzędzie badawcze to kwestionariusz...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ idealny M. Webera

  Weber twierdził, że przedmiotem badań socjologii są działanie społeczne. Nie są nimi zach. przypadkowe i odruchowe, a jedynie działania sensownie zorientowane na zachowanie się innych osób. Stanowią one podstawy życia społ. i społeczeństwa. Weberowski typ idealny występuje w dwóch odmianach:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna

  W XIX w. nastąpił przełom antypozytywistyczny. Położono nacisk na antynaturalizm.

  Historyzm ( Dilthey " Historia stanowi królestwo w królestwie )

  * uhistorycznienie życia

  * podejście indywidualizujące

  * nie przeciwstawianie świadomości potocznej i naukowej

  * uwypuklenie swoistości poznania

  *...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Behawioryzm w socjologii

  Nauki społ. są naukami o zachowaniu . Rzeczywistość zbudowana jest z jednostek . Socj. jest mniej ogólną niż psychologia , jest jej pochodną. Behawioryzm społ. to wewnętrznie zróżnicowany kierunek w socjologii, próbujący stosować idee i metodologię zaczerpnięte z behawioryzmu do badania zjawisk o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neopozytywizm w socjologii

  W dwudziestym w. nastąpił powrót do koncepcji pozytywizmu w socjologii.dwudziesty w. - " fizykowanie "

  Rozwinął się pozytywizm koła niemieckiego ( Koło Wiedeńskie , Austria , Czechy , Niemcy )

  Neurath, Kundberg, Kazarsfeld, Stouffer.

  * ukształtowanie warsztatu badań empirycznych

  * nurt badawczy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt

Do góry