Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Życie społeczne i jego uwarunkowania

  Pojęcie i przejawy życia społecznego

  Życie społeczne – ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości przebywających na odpowiednio wyodrębnionej przestrzeni

  Tak pojmowane życie społeczne ma szeroki zakres i odnosi się nie tylko do świta ludzkiego, ale również do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment)

  Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

  Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

  Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

  - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

  - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizacja społeczna

  Modernizacja społeczna -to przejście od społeczeństwa tradycyjnego (przedkapitalistycznego) do nowoczesnego (kapitalistycznego) industrialnego lub postindustrialnego, polega na uruchomieniu mechanizmów racjonalizacji działalności gospodarczejdominacja oparta jest na sile materialnej wyraźne struktury klasowe...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  - stosunkowo małe

  - byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  - technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  - podział ról społecznych ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne

  Społeczeństwo tradycyjne (przedkapitalistyczne) charakteryzuje się:

  - przewaga w strukturze produkcyjnej obszarów nierozwiniętych wielka liczba chłopskich gospodarstw rodzinnych objętych przez stosunki przedkapitalistyczne, - oddziaływanie metropolii na peryferie – rozkładanie gospodarki tradycyjnej i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy światy I. Wallersteina

  Koncepcja „systemów – światów” I.Wallersteina i współpracowników 

  Wg Wallersteina w historii ludzkości istnieją 3 rodzaje systemów społecznych:

  -mini-systemy społeczne – mało rozległe, zwykle nie więcej niż 6 pokoleń, duża homogeniczność (np.: społeczności plemienne)

  -imperia światowe –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki ewolucyjne Parsonsa

  Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa

  System społeczny wg Parsonsa: 

  Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

  -podsystem organizmu

  -podsystem osobowości

  -podsystem kultury

  -podsystem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechodzenie między poziomami analizy makro i mikrostrukturalnej

  J. Szmatka – socjologiczna struktura.

  To co robimy w badaniach socjologicznych to przechodzenie z mikro do makro.

  Obserujemy interakcje między ludźmi, które przebiegaja według pewnych wzorów. Makro struktury tworzą zewn ramy dla mikrostruktur. Makrostruktury stanowią odniesienie do konformizmu ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie

  Pojęcie i budowa społeczeństwa – mikrostruktura i makrostruktura 

  Pojęcie społeczeństwa w zależności od kontekstu najczęściej oznacza:

  1. Rodzaj szerokiej czy nawet najszerszej zbiorowości terytorialnej

  2. Szerokie zbiorowości powiązane specjalnymi typami stosunków

  3. Ogół instytucji i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt

Do góry