Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Proces socjalizacji

  Socjalizacja jest to proces, w którym poprzez swoje doświadczenia jednostka nabywa zachowań ludzkich. Z drugiej strony jednostka uczy się funkcjonowania w kulturze. Jest to proces kształtowania się osobowości ludzkiej i z drugiej strony – relacja ze społeczeństwem i ........... warunkami życiowymi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja i status społeczny jednostki

  Pozycja społeczna jednostki w grupie czy społeczności (status społeczny jednostki, to układ stosunków jednostki do innych członków tego zbioru. Są to stosunki formalne i nieformalne i określają miejsce jednostki w grupie.Jest to pewne miejsce w strukturze społecznej, pewna „przestrzeń” społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy społeczne a zachowania

  Zachowanie jest to jedno z podstawowych pojęć psychologii, ale duże znaczenie ma także w socjologii. Postawy społeczne łączą się z zachowaniami.W socjologii behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) postawa jest to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badawcza) – Lazarsfeld...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy społeczne

  - w socjalizacji behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) – postawa to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badacza) – Lazarsfeld, Saufer 

  -> postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów tych zachowań, które wyrażają dyspozycję, gotowość jednostki do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role społeczne

  Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała.

  Rola społeczna (Szczepański) – stały wewnętrznie spójny system zachowań, będący...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie osobowości

  Hipokratesa ze względu na temperament:

  * sangwinik

  * melancholik

  * choleryk

  * flegmatyk 

  Krefschmera ze względu na budowę ciała:

  * pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny)

  * asjenik (kościsty, mało życzliwy)

  * atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie)

  * dysplastyk (niekształtny, anomalie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje jaźni

  Jaźnie społeczne są to sposoby przewidywania samego siebie, identyfikacja własnej tożsamości.

  Podgórecki wyróżnia 4 rodzaje jaźni:

  1. Pierwiastkowa (osobisty, wewnętrzny pogląd na siebie samego)

  2. Fasadowa – identyfikacja naszej tożsamości dla innych (to, co reklamujemy, prezentujemy dla innych)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa

  Wg Szczepańskiego kulturowy ideał osobowości jest swoistym ideałem wychowawczym, zestawieniem wzorów do naśladowania. Kult ideał osobowy nie jest koncepcją osobowości podstawowej – charakteru społecznego (czyli charakteru narodowego). 

  Charakter narodowy

  - Typ osobowości występujący statystycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość społeczna człowieka i jej elementy

  Osobowość społeczna człowieka to zinternalizowana kultura, dynamiczna organizacja idei, postaw, nawyków nadbudowanych nad naturą biologiczną (Szczepański).

  Zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech ....... i społ. i kształtowany przez wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako istota społeczna

  Przychodzimy na świat jako potencjalne istoty społeczne. Po urodzeniu i przez kilka kolejnych lat jesteśmy całkowicie bezradni i zależni od innych, którzy zaspokajają nasze podstawowe potrzeby biologiczne. Dojrzała istota ludzka jest rezultatem nieprzerwanego procesu społecznej interakcji, który pozwoli jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt

Do góry