Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej rodzaje

  Są to narzędzia, jakimi dysponuje zbiorowość, służące do wymuszania konformizmu tzn. podporządkowywania się wymogom społecznym. Kontrola społ. funkcjonuje na różnych poziomach życia społecznego. Wszyscy jesteśmy ją objęci.

  Jest to złożony system mechanizmów psychospołecznych (samokontrola...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje społeczne

  Jest to część składowa więzi społecznych. J. Szczepański i Stanisław Kosiński.

  Mówimy o instytucjach w sposób wieloznaczny:

  1. Grupy osób wyłonione z szerszej zbiorowości dla zaprezentowania jej interesów

  2. Formy organizacyjne zespołu czynności wykonywanych przez niektórych członków grupy w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek społeczny i jego rodzaje

  Należy odróżnić stosunek społeczny od wzajemnych oddziaływań. Wzajemne oddziaływania są krótkotrwałe i przypadkowe.

  System wzajemnego oddziaływania (stosunek społeczny) charakteryzuje się istnienim:

  1. Dwóch partnerów

  2. Łącznika stosunku społecznego: przedmiotu materialnego lub duchowego, ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź społeczna i jej składniki

  Wg Szczepańskiego więź społ. jest to zorganizowany system stosunków, instytucji, środków kontroli społecznej, który skupia jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całości zdolną do trwania i rozwoju.

  Wg Szczepańskiego więź społeczna jest ukierunkowana na większą spójność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy przystosowania społecznego jednostki

  Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchliwość społeczna

  Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne.

  Typy ruchliwości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość i tożsamość społeczna

  Podmiotowość społ. jednostki w określonej grupie czy społeczności polega na tym, że może być ona podmiotem zobowiązań ze strony innych członków tego zbioru ludzi, wobec niektórych może też mieć wzajemnie jakieś określone obowiązki (np. osoba prawna – spółdzielnia, stowarzyszenie spełniające...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna

  Zmiana postaw zachodzi przez działania informacyjne, sterujące emocjonalnie.

  Działania informacyjne odnoszą się do konkretnej wiedzy, jaką jednostka zdobywa w kontakcie z rzeczywistością. Są to również oddziaływania symboliczne – przebiegające jako przekazywanie kultury.

  Działania sterujące ->...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy socjalizacji

  Płaszczyzny:

  1. Całe społeczeństwo, które wyznacza granice procesu społecznego.

  Komponenty: struktura ekonomiczna, polityczna, socjalna, kulturalna.

  2. Instytucje. Komponenty: zakłady pracy, media, szkoły, uniwersytety, wojsko, wspólnoty wyznaniowe

  3. Interakcje i czynności. Komponenty: relacje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja a wychowanie

  Wychowanie jest to pojęcie węższe niż socjalizacja. Wychowanie polega na wdrażaniu do określonego postępowania poprzez wskazanie jednostce wzorów, jak należy postępować w sposób właściwy, łącząc to z nakłanianiem do akceptowania wartości, którym realizowanie tych wzorów ma służyć.

  Dokonuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry