Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Środowiska społeczne

  Termin ten jest używany w kilku znaczeniach:

  1. Ogół jednostek kręgów społecznych, grup i innych zbiorowości, z którymi osobnik styka się w ciągu swego życia i które wywierają wpływ na jego zachowania. Zbiór ludzi otaczających jakiegoś człowieka.

  2. Pewna zborowość (np. środowisko literatów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność lokalna

  Jest to zbiorowość terytorialna, w ramach której członkowie mogą zaspokajać swoje podstawowe potrzeby i wskutek ego zbiorowości tego typu mogą być względnie samowystarczalne, a czasem nawet względnie odizolowane.

  Społeczności są zwykle stosunkowo niewielkie i wytwarza się w nich poczucie wspólności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy odniesienia

  Grupa odniesienia jest to grupa społeczna stanowiąca dla jednostki model zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi. 

  - grupa odniesienia audytoryjnego „publiczność”, której oczyma jednostka postrzega samą siebie (mechanizm jaźni...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja grupy

  Integracja jest to proces jednoczenia elementów, części składowych w jedną całość.

  Landacher:

  Integracja kulturalna – stan zgodności między wzorami kulturowymi występującymi w danej grupie społ.

  Integracja normatywna – stan zgodności wartości i norm.

  Integracja komunikacyjna – rodzaje i stopień...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i dezorganizacja grupy

  Organizacja grupy utożsamiana jest z jej strukturą wewnętrzną zbudowaną z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról społecznych, stosunki władzy (władza wyznaczona osobowo i streficznie. Każda grupa musi posiadać odpowiednią organizację. Jej członkowie są powiązaniu systemem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące

  Grupy celowe są to grupy, które zostały zorganizowane planowo dla realizacji pewnego celu lub grupy celów, i w których istnieje tylko więź sformalizowana. W grupach celowych dominuje więź rzeczowa i stosunki oparte na stycznościach rzeczowych. Są one tworzone intencjonalnie.

  Mechanizm tworzenia się grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ontologiczne interpretacje grupy społecznej

  Ontologiczne zagadnienia socjologii to zagadnienia istoty czy też natury rzeczywistości społ. Szczurkiewicz wskazuje cztery podstawowe stanowiska ontologiczne w ujmowaniu rzeczywistości grupy społ.

  1. Konsekwentny nominalizm „grupa społ.” to tylko skrót oznaczający, że pewna ilość jednostek zachowuje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje grup społecznych

  1. Grupy małe i duże (wielkie)  

  małe: możliwe są interakcje członków grupy z pozostałymi członkami, potrafimy zidentyfikować inne osoby. Struktura jest prosta (złożone wyłącznie z członków, nie posiadają żadnych podgrup)

  wielkie: nie wchodzą jako części składowe do jeszcze większych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna i jej główne składniki

  Wg Szczepańskiego:

  Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. 

  - Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna

  Zbiór społeczny jest to agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, kulawi, blondyni). 

  Kategoria społeczna to zbiór ludzi wyróżnionych na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt

Do góry