Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Kultura jawna i ukryta

  Kultura jawna - to co jest uświadamiane w kulturze, wzory zachowań, normatywne, orientacje, kategorie,produkty.  

  Kultura ukryta - podświadoma , abstrakcje II stopnia - etos danego społ. , wzory kultury.

  II interpretacja :

  Milton - Kultura ukryta to inwerencja jawnego aspektu kultury , jest to konstrukt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura a cywilizacja

  W języku fr. „cywilizacja” i „kultura” znaczą to samo . 

  1. Cywilizacja odnosi się do kultury materialnej , natomiast termin kultura odnosi się do wyższej , niematerialnej kultury.

  2. Przez socjologię niemiecką cywilizacja była rozumiana jako ogłada , przyjęcie pewnych wyrafinowanych form współżycia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subkultury i kontrkultura

  Podkultura - zespół norm i wartości odrzucających istotne elementy kultury danego społeczeństwa , wzory i wartości nowe wprowadzone w miejsce odrzuconych w danej kulturze.

  Subkultura - nowe wzory i wartości , dodatkowy element kultury globalnej , jednak jej podporządkowane .

  Np. subkultury różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy adaptacji, asymilacji, akultura

  Emkulturacja , czyli wchodzenie w kulturę , występuje pod trzema postaciami - adaptacji, asymilacji, akulturacji

  Transkulturacja - powstawanie nowych , kulturowych jakości.

  - Adaptacja kulturalna - restrukturyzacja elementów kulturowych , rezygnacja z niektórych , identyfikacja innych umożliwiająca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencja kulturalna

  Kompetencja kulturalna , jest rezultatem procesu akulturacji i asymilacji kulturowej .

  Jest to całokształt zdolności i umiejętności obejmujących zachowania człowieka zdeterminowane przez kulturę . Inaczej mówiąc są to wykształcone dyspozycje, dzięki którym zachowania ludzi odznaczają się społeczną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura materialna, społeczna i niematerialna

  Istnieje kilka poziomów , sfer , kategorii kultury: 

  1. Robert McIver :

  - Porządek technologiczny ( sfera środków prawomocnych w obrębie danej kultury )

  - Porządek społeczny ( sfera celów i środków )

  - Porządek kulturalny ( sfera celów )

  2. A.Kroeber :

  - Kultura rzeczywistości ( zachowania i ich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby definiowania kultury

  1. Ogólna definicja : Kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania , zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach , przekazywanych innym zbiorowościom i następnym pokoleniom .  

  2. Wg różnych definicji pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Publiczność

  Inaczej: audytorium.

  Zbiorowość społeczna koncentrująca uwagę na wspólnym przedmiocie zainteresowania, oczekująca odbioru podobnych bodźców. połączona łącznością psych., która nie ogranicza jednak możliwości decydowania. Ludzie łączą wspólne zainteresowania; są gotowi do podobnego reagowania i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorowiska i tłumy

  Zbiegowisko jest to przelotne skupienie pewnej liczby osób zainteresowanych pewnym zdarzeniem.

  Przyczyny to:

  - ludzka ciekawość,

  - nakaz uczestniczenia w pewnym istotnym wydarzeniu,

  - styczność przestrzenna i społeczna,

  - podobne reakcje emocjonalne,

  - zainteresowanie tą samą podnietą.

  Tłum...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania zbiorowe

  Zachowania zbiorowe są to w pewnym stopniu spontaniczne i krótkotrwałe działania społeczne stosunkowo dużej liczby ludzi znajdujących się w niejasnej sytuacji.

  Inne cechy zachowań zbiorowych to: 

  - ograniczona pod względem zasięgu i czasu trwania interakcja

  - niepewna identyfikacja Granice między...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt

Do góry