Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji

  Tę teorię reprezentują Parsons, Moare, Devis. Została ona opisana w pracy Wesołowskiego.

  We wszystkich społeczeństwach istnieje hierarchiczne zróżnicowanie społeczeństwa wyodrębniające te pozycje społeczne, które są najważniejsze i te, które wymagały największego przystosowania (długotrwałość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyki koncepcji i teorii klas społecznych. „Środowiska społeczne” S. Hradila

  2. Nierówność społ. była postrzegana jako struktura wertykalna (nie dawało się opisać nierówności społ., których nie dało się ułożyć na jednej skali rangowej)

  3. Oparcie rozumienia nierówności społ. na różnicach wynikających z porządku pracy

  Społ. przem. – pracujące  

  ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg. S. Ossowskiego

  Na podstawie: Stanisław Ossowski „Struktura klasowa w społecznej świadomości”. 

  Klasy są to grupy najwyższego rzędu w strukturze społ., które różnią się między sobą miejscem zajmowanym w systemie przywilejów i upośledzeń o charakterze niebiologicznym.

  Cechy klas społ.:

  - przynależność jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

  -  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

  - im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

  - inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

  - dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne, warstwy i stany

  Stan społeczny – przynależność do kategorii wyznaczana jest na podstawie przekonania o determinacji, pozycji społ. każdej jednostki, która jest określona z góry przez jej pochodzenie. Przynależność do tych kategorii jest sformalizowana prawnie, związana z pochodzeniem, ale także z możliwością...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stratyfikacja społeczna

  Stratyfikacja społ. jest to podział społ. na takie kategorie, do których przynależenie daje pozycję społeczną wyżej lub niżej cenioną, korzystniejszą lub mniej korzystną, dającą podstawy do uzależnienia od siebie ludzi innych kategorii takiego podziału, względnie związaną z uzależnieniem.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie struktury społecznej

  Struktura społeczna jest to sposób ułożenia i przyporządkowywania sobie członków, instytucji i podgrup, składających się na grupę oraz innych elementów tej grupy takich jak elementy materialne, symbole, wartości, wzory zachowań i stosunków, pozycje społ. zajmowane przez członków – str. grupy. 

  Układ...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja anomii wg. Mertona: relacja między celami a środkami, instytucjami kultury

  Wynikiem niefortunnej socjalizacji jest dewiacja . Adaptacja człowieka w społ.

  Przybiera charakter anomiczny - pozbawiony unormowania , nie przestrzegający norm. Anomia wg Mertona to zdarzenie między normami a celami jednostki w obrębie kultury, brak równowagi pomiędzy kulturowo określonymi celami a...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa

  I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. 

  II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach.

  III...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura marginalna i kultura ubóstwa

  Marginalność kultury: 

  a) w rozumieniu przestrzenno-kulturowym (peryferyjna)

  b) odnosząca się do stopnia rozwoju (kultura zacofania), archaiczności, reliktu)

  c) w sensie społeczno-kulturowym

  Wg Parka człowieka marginesu charakteryzuje osobowość kulturalna.

  Ukształtowana na styku dwóch kultur i dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011 Znaków /2 234

  praca w formacie txt

Do góry