Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm

  Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej:

  - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemię i plemienność

  Plemię (in. szczep) jest to forma organizacji społecznej oparta na grupie etnicznej (wywodzącej swe pochodzenie od uznawanego za wspólnego, często legendarnego przodka), bądź na jakiejś jej części, której członkowie zamieszkują wspólne terytorium, uczestniczą we wspólnym systemie wierzeń i posiadają...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnos, grupy etniczne i etnograficzne

  Etnos – całokształt cech kulturowych zbiorowości ponad plemiennej, będący rezultatem wspólnoty pochodzenia i uwarunkowań historycznych oraz związków z terytorium etnicznym, na podstawie którego określa się ją jako grupę etniczną i wyodrębnia się ją od innych grup.

  Charakteryzuje ich pewna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojczyzna prywatna i ideologiczna wg. S. Ossowsiego

  Ojczyzna ideologiczna – kulturowo wyobrażany obszar, do którego odnoszą się uczucia członków danego narodu (np. Palestyna jako Ziemia Obiecana dla Żydów, Polska folklorystyczna dla starych emigrantów)  

  Ojczyzna prywatna – obszar, na którym dana osoba spędziła znaczną część życia przede wszystkim w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje narodu

  Definicja narodu jest przedmiotem licznych i złożonych sporów w naukach społ. Wyróżniamy liczny zespół cech, na podstawie których można wyróżniać grupy narodowy. Często do def. narodu wprowadzane są pewne elementy ideologiczne. Warunkiem powstawania narodów jest dostatecznie długie pozostawanie w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć jako struktura społeczna

  Są to systemy i układy relacji międzyosobowych występujących w zbiorowościach społecznych, w które uwikłane są różne jednostki.

  Sieć społ. ukazuje kształt struktury społecznej danej zbiorowości i występujące w niej podstawowe kanały komunikacyjne. Są to więc powiązania, które łączą ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej (Halbwachsa i Gurvitcha)

  Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne. 

  Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej, różnią się pamięcią zbiorową – żywa historia (odmienne poglądy na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany społeczne wg. M. Webera

  Stany społeczne oparte są na uprzywilejowaniu i umonopolizowaniu dostępu do działań politycznych orientujących życie społeczne oraz uprzywilejowaniu w pozaekonomicznych sferach życia społ.

  Sytuacja stanowa charakteryzowała się tym, że ludzie należący do pewnego stanu korzystali ze stałego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /4 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera

  Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas:

  1. klasy ekonomiczne  

  - klasy posiadania – pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku

  * pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy),

  * pozycja neutralna to chłopi, rzemieślnicy, urzędnicy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy teorii klas marksizmu

  Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość 

  Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 729

  praca w formacie txt

Do góry