Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

  Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą:

  - historycznie najstarsza forma życia społecznego

  - najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek

  - jest podstawą istnienia społeczeństwa 

  Rodzina jako grupa społ. – jest to opis jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji

  A. de Toqueville „Demokracja amerykańska”XIX/XX w. – marksiści 

  Alternatywy demokracji (XXw.):

  1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: „Osobowość autorytarna”). Dominujący typ osobowości w danym społ. – ksenofobiczna, nietolerancyjna, antypluralistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako przedmiot socjologii

  Państwo jest to grupa na pograniczu grupy celowej i terytorialnej. Jest to zbiorowość obywateli podporządkowana władzy suwerennej mieszkająca na określonym terytorium, do którego ogranicza się władza.

  Państwo jest polityczną organizacją zbiorowości terytorialnej, w której na gruncie tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

  Świadomość społ.: wzajemne powiązania i zintegrowana całość i treść życia duchowego, poglądów, wartości, idei, postaw i przekonań charakterystycznych dla danej zbiorowości, grupy społ. czy społeczeństwa. 

  Wyobrażenia zbiorowe – jeden z podstawowych elementów świadomości społecznej. Całość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i postęp społeczny

  Życie społeczeństw ulega w różnych okresach historycznych zmianom w pewien sposób ukierunkowanym, a nie tylko zmianom nieukierunkowanym lub cyklicznym. Zmiany w pewien sposób ukierunkowane nazywa się rozwojem społ. w danym kierunku.  

  Pojęcie rozwoju społecznego

  Według Znanieckiego rozwój społeczny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza a wpływ społeczny

  Władza – zdolność do wywoływania efektów w postaci takich zachowań podejmowanych przez jednostkę, jakich nie podjęłaby ona bez istnienia stosunków władzy. Jest to związek między dwiema osobami lub grupami. Istnieje:

  - władza społeczna – nie wyposażona w zagrożenie, używa przemocy i przymusu (ojciec...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /5 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy społeczne stare i nowe

  Ruchy społeczne są to zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu.

  Dążenia te są świadome, celowe i wspólne. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane. 

  Mechanizm powstawania ruchu społecznego:

  - jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb

  - rodzi to frustrację...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /6 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość

  Jest to problematyka nowa w naukach społecznych. Kiedyś ludy tubylcze traktowano jako mniejszości etniczno – rasowe. Istnieje ok. 3000 grup o charakterze tubylczym, łącznie ok. 40 mln ludzi.

   Od XIX wieku pojawiły się 3 podejścia do społeczności tubylczej:

  - dotyczące spraw wyznaniowych tzw...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy natywistyczne i millenarystyczne

  Natywizm to termin wprowadzony przez Lintona jako odniesienie zorganizowanego ruchu członków danej grupy, zmierzającego do odrodzenia i zachowania swojej tożsamości kulturowej, zagrożonej przez kontakt z obcą kulturą, najczęściej połączonego z ksenofobicznym odrzuceniem obcych osób, idei i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu

  Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej 

  Etapy etnogenezy:

  - istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

  - przejawiają się cechy odróżniające ją od innych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 061

  praca w formacie txt

Do góry