Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  System społeczny wg. Parsonsa

  Istnieje nieskończona liczba systemów społecznych – może to być partia, rodzina, kolektyw pracowniczy, a nawet para. Każdy system działa w obrębie 4 wzajemnie warunkujących się podsystemów:

  podsystem organizmu

  podsystem osobowości

  podsystem kultury

  podsystem społeczny

  W...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy globalizacji społecznej

  Społeczeństwo globalne – możliwości jego powstania upatruje się w coraz szybciej i prężniej rozwijającej się telekomunikacji, tworzeniu się ponad państwowych wspólnot ekonomiczno-politycznych, w kształtowaniu się poczucia odpowiedzialności społecznej za losy całej ludzkości; jego członkami są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu społecznego i społeczeństwa globalnego

  System społeczny to pewien względnie izolowany układ, obejmujący interakcje pomiędzy jednostkami; występuje współzależność pomiędzy elementami systemu społecznego – zmiana w obrębie jednego elementu wywołuje zmiany w innych.

  System społeczny jest pojęciem zbliżonym do struktury społecznej – jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość społeczna - indywidualna i kolektywna

  Intuicje wiążące się z pojęciem podmiotowości to autonomia, eksterioryzacja, kreatywność, wolność, dezalienacja, współuczestnictwo w życiu społecznym, nie uleganie manipulacji

  Podmiotowość społeczna to zdolność jednostki lub zbiorowości społecznej do wywierania wpływu na strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie makrostruktury społecznej

  Makrostruktura – układ który wyznacza ramy i kierunki życia społecznego; charakteryzuje się: wielokrotną złożonością, skomplikowaniem powiązań między elementami, względną odpornością wobec ingerencji i dezintegracji, wspólnotą kultury, są względnie duże.

  Własności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy społeczne

  W języku potocznym przez proces rozumie się zazwyczaj jakieś połączone ze sobą szeregi zjawisk wywołujące określone skutki. 

  Procesy społeczne wg L. von Wiese`a:

  - procesy łączące ludzi (asocjatywne)

  * zbliżenie

  * przystosowanie

  * zrównanie

  * zjednoczenie

  - procesy dzielące ludzi (na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)

  System stosunków pokrewieństwa określony jest przez rodzinę. 

  Pokrewieństwo rzeczywiste – nazywane także pokrewieństwem genetycznym.

  Jest ono oparte na biologicznym pochodzeniu, zakres jego obowiązywania w różnych kręgach kulturowych poddawany jest społecznemu definiowaniu i wyznaczaniu (starsze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezorganizacja życia rodziny

  Konflikt jest starciem wywołanym rozbieżnościami postaw, celów i sposobów działania wobec konkretnego przedmiotu czy sytuacji.

  Konflikty trwałe i nie rozładowane przekształcają się w napięcie, czyli trwały stan konfliktu utajonego, ulegającego regresji. Napięcia powstają na tle psychicznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje społeczne rodziny

  Wg Tyszki:

  1. Materialno-ekonomiczna (aspekt produkcyjny, zarobkowy, usługowo- konsumpcyjny, gospodarczy)

  2. Opiekuńczo-zabezpieczająca (opieka czasowa lub stała, wspomaganie osób niepełnosprawnych)

  3. Prokreacyjna (zaspokajanie reprodukcyjnych potrzeb społeczeństwa)

  4. Seksualno-rodzinna (społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina a małżeństwo

  Cykle życia małżeńsko-rodzinnego:

  - narzeczeństwo (związek przedmałżeński)

  - małżeństwo bezdzietne

  - małżeństwo z dziećmi

  - rodzina z dziećmi dorastającymi

  - małżeństwo odłączone od dzieci 

  Małżeństwo łączy więź:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt

Do góry