Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Czym są Kasty

  Kasta to zamknięta grupa społeczna do której przynależność jest uwarunkowana urodzeniem (status przypisany), charakteryzuje się:

  endogamicznymi związkami małżeńskimi, odrębną kulturą, odrębnym stylem życia, określonym statusem w społeczeństwie, dziedziczeniem pozycji i zajęć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie klasy społecznej, stanu i warstwy

  Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane, czyli dzielone na zbiory albo grupy ludzi, którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować:

  KLASA – do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społecznego. W znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechniki ewolucyjne wg. Parsonsa

  Ewolucja wg Parsonsa to podnoszenie zdolności adaptacyjnych społeczeństwa dzięki procesom dyferencjacji czyli wyodrębniania się w społeczeństwie coraz to nowych grup i ról, oraz integracji czyli wytwarzaniu się adekwatnych środków kontroli społecznej. Parsons wyróżnił 3 fazy ewolucji – społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy dezindustrializacji. Postindustrializm

  zmiana form własności, skupienie i utrwalenie własności prywatnej, zmiana warunków produkcji materialnej

  spadek zatrudnienia w przemyśle, wzrost zatrudnienia w sektorze usług. Niepełnowymiarowy czas pracy, zatrudnienie na zlecenia

  zatrudnienie w sektorze usług przekracza niekiedy 50%, z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

  Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

  stosunkowo małe

  byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

  technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

  podział ról społecznych ze względu na płeć

  wysoka pozycja ludzi starych

  kultura...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia ładu społecznego wg. Ossowskiego

  Ossowski wytypował 4 rodzaje ładu społecznego poprzez skrzyżowanie następujących kategorii działań:

  - koordynacji lub jej braku

  - podejmowania działań w ramach systemu pod wpływem ingerencji innych ośrodków lub jej braku

  a) ład przedstawień zbiorowych

  - zachowania ludzi wyznaczane są przez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miary ubóstwa w świecie

  PKB, roczny dochód w USD na 1 mieszkańca, procent ludzi umierających przed 40 r.ż., procent analfabetów powyżej 15 r.ż., procent ludzi bez dostępu do opieki zdrowotnej, procent dzieci powyżej 5 lat, które nie osiągają właściwej wagi

  Wskaźniki derywacji (niezaspokojenia potrzeb): poziom bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki rozwoju ekonomicznego

  PKB (GNP – Gross National Product) to bieżąca wartość rynkowa sumy dóbr i usług finalnych wytwarzanych przez gospodarkę danego państwa w okresie 1 roku

  Wysokość rocznego dochodu w dolarach na 1 mieszkańca albo wykształcenie, zdrowotność itp.

  HDI (Human Development Index) – próba...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja formacji społecznej Karola Marksa

  Pojęcie formacji społeczno- ekonomicznej wydaje się być centralnym pojęciem materializmu historycznego.

  Ma związek ze strukturami długiego trwania i powstało na bazie założenia, że „bazą” każdego społeczeństwa jest określony sposób produkcji, który determinuje stosunki społeczne tworzące się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje rozwoju zrównoważonego i opacznego

  Mallman – koncepcja rozwoju opacznego

  Rozwój opaczny to kumulacja kilku podstawowych ubóstw, bied (deficytów):

  - środków egzystencji (brak równowagi między produkcją, a dystrybucją dóbr podstawowych)

  - wchodzenie w stosunki społeczne (Deficyt miłości - deficyt jako złożony układ czynników kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert Dodano /15.09.2011 Znaków /3 095

  praca w formacie txt

Do góry