Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Uwarunkowane klasowo prawidłowości zachowań

  Klasy wyższe:

  niska reprodukcja, ale wyższa szansa przeżycia (mniejsza umieralność)

  średni wskaźnik destabilizacji życia społecznego

  większy zakres kontaktów organizacyjnych i towarzyskich

  inicjatorzy nowych zachowań społecznych, twórcy wzorów

  wyższy stopień ufności do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańskie teorie stratyfikacji Lyndów i Warnera

  Przedmiotem badań Lyndów było zróżnicowanie agregatów społecznych.

  I faza badań (1924 – 25) w mieście Muncie w stanie Indiana. Początkowo dotyczyły problemu religijności w kontekście całokształtu życia społeczności lokalnej, końcowy etap dotyczył już wpływu industrializacji na życie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowiska społeczne jako funkcjonalne ekwiwalenty klas (S.Hradil)

  Środowiska społeczne sytuowane są w 2-wymiarowej przestrzeni. Określone są przez:

  przynależność członków do warstw dochodu i kwalifikacji (niższa, średnia, wyższa). Podwarstwa (odpowiednik podklasy) – ludzie biedni, wykluczeni.

  Rozróżnienie środowisk ze względu na to, jakim wartościom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne koncepcje klas średnich i „nowa” klasa średnia

  Klasa średnia obejmuje ludzi zajmujących średnie pozycje na szczeblach hierarchii społecznej tj. między klasą wyższą i niższą. W tym rozumieniu występuje we wszystkich społeczeństwach, w których istnieje stratyfikacja.

  Współczesna socjologia pojęcie klasy średniej zawęża do kategorii, która...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy profesjonalno – menedżerskie

  Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje.

  Teorią...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne krytyki pojęcia klasy społecznej i struktury klasowej

  Antoni Gidders

  Aby zrozumieć czym jest klasa społeczna, należy uwzględnić koncepcję Webera (usytuowanie członków klas ma miejsce na 3 rynkach: pracy, kredytu, towaru)

  Pozycja tych samych jednostek na 3 różnych rynkach:

  przedsiębiorcy, kapitaliści, robotnicy

  dłużnicy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne w sobie i klasy społeczne dla siebie

  Oba te pojęcia zostały sformułowane przez Marksa. Klasa w sobie, to klasa pozbawiona świadomości, nie będąca w pełni klasą. Można ją wyodrębnić na podstawie obiektywnych kryteriów, ale jej członkowie nie są połączeni więzią rodzącą się jako skutek uświadomienia sobie podobnego położenia w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasy społeczne, a własność siły roboczej

  Stosunki własnościowe to korzystanie z obiektów własności w sposób społecznie zapośredniczony, który przejawia się w funkcjach tych obiektów, jako towaru lub pieniędzy. Własność to możliwość czerpania korzyści z obiektu własności.

  Posiadanie to fizyczny kontakt z obiektem własności – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitalistyczne i niekapitalistyczne struktury klasowe. Osobliwości struktury społecznej w III Świecie

  Peryferie świata (część Europy, Trzeci Świat) uczestniczą w procesie rozwoju, ale jest to rozwój zależny. Struktura tych społeczeństw wyraża relacje asymetryczności z inną strukturą, która jest panująca w stosunku do niej.

  Uzależnienie struktur wyraża się wymianą nieekwiwalentową. W sferze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy teorii klas K. Marksa. Komentarze współczesne

  Klasa dla siebie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne kryteria ekonomiczne, ale posiadająca świadomość swego położenia klasowego i wspólnych interesów, więź psychiczną łączącą jej członków, zyskująca podmiotowość

  Klasa w sobie – klasa wyodrębniona ze względu na obiektywne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 052

  praca w formacie txt

Do góry