Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Podklasy społeczne

  Istnienie podklas związane jest z marginalizacją społeczną, a konkretnie z marginesem stałym. Podklasy to zbiorowości ludzkie, których cechy i właściwości nie pozwalają na przypisanie do jakichkolwiek z istniejących już klas. Zbiorowość ta nie może zostać sklasyfikowana, ponieważ nie spełnia norm...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marginalność społeczna

  Marginalność jest związana ze spadkiem znaczenia danej grupy w społeczeństwie m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez większość. Dotyczy często...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lumpenproletariat a marginalność społeczna

  Lumpenproletariat – najniższa zdeklasowana warstwa społeczeństwa kapitalistycznego, składająca się z ludzi żyjących w nędzy, bez zawodu, bezrobotnych lub pracujących jedynie dorywczo, często zdemoralizowanych i wykolejonych.

  Wg Marksa lumpenproletariat ze względu na swoją niestabilność i podatność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieformalność ekonomiczna i społeczna. Sektory nieformalne

  W latach 70-tych pojawiło się określenie „praca nieformalna” – Pracownicy sektora nieformalnego to jednostki ekonomicznie niezarejestrowane, nie płacące podatku, pozwalające na uruchomienie dzięki niewielkim inwestycjom faktycznego zatrudnienia niskopłatnej, rodzimej siły roboczej.

  1.  Sektor A –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskryminacja społeczna i deklasacja

  Dyskryminacja to nierówne, negatywne traktowanie konkretnych jednostek albo grup społecznych przez odmawianie im udziału w prawach, przywilejach, prestiżu czy władzy; oparte jedynie na nieprzychylnym nastawieniu i uprzedzeniach ze względu na pewne ich rzeczywiste lub domniemane cechy np.: przynależność...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice ruchliwości społecznej, a równość szans w społeczeństwie

  Społeczeństwo zamknięte to grupa konkretnych jednostek związanych ze sobą nie tylko tak abstrakcyjnymi więzami społecznymi jak: podział pracy czy podział dóbr, ale i konkretną fizyczną więzią dotyku, zapachu i wzroku – czyli bezpośrednimi osobistymi kontaktami.

  W społeczeństwie zamkniętym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja klas ekonomicznych i społecznych u Webera

  Położenie klasowe jest wyznaczane przez stosunki apriopriacji i stosunki własności – posiadanie i brak posiadania.

  Weber wyróżnia 2 rodzaje klas:

  a) klasy ekonomiczne

  - klasy posiadania – określane przez różnice w posiadaniu – pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), pozycja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja klas społecznych Halbwasha i Gurvitcha

  Określają oni klasy społeczne jako zwarte ugrupowania, makrostruktury społeczne, produkt różnic kultury – zamknięte, samoistne, samowystarczające, samoreferencyjne..

  Klasy – produkt uczestnictwa w jednej kulturze społecznej

  Halbwasch – klasa powstaje wokół pewnego wyobrażenia zbiorowego tzw...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji Parsonsa

  Wyjście z koncepcji zgeneralizowanego systemu społecznego przy zastosowaniu analizy funkcjonalnej.

  - ustalenie funkcji systemu i podsystemów oraz stosunków między podsystemami

  - nowoczesne społeczeństwo składa się z wielu podsystemów:

  a) podsystem zawodowy – uwarunkowany podziałem pracy i specjalizacją...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a

  teoria funkcjonalna wychodzi od społeczeństwa en bloc i jego funkcji

  od struktury społeczeństwa i jej elementów składowych oraz funkcjonalnych zależności między elementami

  klasa i warstwa to pojęcia ekwiwalentne

  źródłem stratyfikacji są uniwersalne konieczności funkcjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt

Do góry