Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcja grup społeczno zawodowych

  Spojrzenie na strukturę odnosi się do perspektywy zróżnicowania społ., zawodowego, hierarchii zawodowej. Sporządzenie struktury wymaga zredukowania sfery zawodowej do pewnej liczby.

  Jak zredukować zawody do określonej ilości grup? Jakie jest kryterium?

  Można wziąć pod uwagę zawodowe lub poza zawodowe...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epifenomenalizm koncepcji prestiżu zawodowego

  Prestiż epifenomenalny- wiąże się z naszymi wyobrażeniami o danym zawodzie, jest deklarowany.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prestiż zawodowy w badaniach socjologicznych

  Na podstawie badań 1994r. nad opinią społ. w stosunku do rożnych zawodów.

  Np. profesor84%, lekarz 75%, nauczyciel 70%, sędzia 66%(spadło), górnik 57%, pielęgniarka 57%, policjant 48%, minister 43%, ksiądz 41%, działacze partyjni 20%

  O prestiżu danego zawodu decydują kryteria bliżej nim nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne nagrody zawodowe: satysfakcja z pracy

  Nagroda wewnętrzna- satysfakcja z pracy;( przeciwieństwo- alienacja, poczucie obawy przed wielkimi strukturami). Zjawisko uważamy za nagrodę gdy ma wpływ na wydajność pracy.

  Badania wykazały, że najbardziej niezadowoleni są Japończycy, stąd tez wg. tych badań(1990 min. Prowadzone przez Lincolma i ...)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca a zawód

  Perspektywa zawodowa dzieli się za względu na typ wykonywanej pracy. Jest to perspektywa najpopularniejsza w dzisiejszej socjologii. Socjologowie określają zawodem nie wszelką pracę wg nich zawodem można nazwać :

  - pracę wyspecjalizowaną (np. gospodyni domowa to nie zawód, bo wykonuje wiele różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Davisa i Moore`a teoria zróżnicowania społecznego

  Koncepcja próbująca wyjaśnić społeczne źródła stratyfikacji, dlaczego społeczeństwo jest stratyfikowane, ludzie są nierówni. Można by ująć społeczeństwo jako zespół pozycji społecznych. Każda pozycja zawiera pewien zespół obowiązków, uprawnień przysługujących ludziom wypełniającym te...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /4 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parsonsa koncepcja zróżnicowania społecznego

  Zaproponował koncepcję wielowymiarowej stratyfikacji, która ma pewne cechy subiektywnej i obiektywnej stratyfikacji. Odróżnia on uwarstwienie od struktury klas społecznych. Warstwy społeczne składają się z jednostek których położenie ocenia się pod względami:

  - członkostwa w komórce pokrewieństwa

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria klas Warnera

  Subiektywna koncepcja stratyfikacji – odwołuje się do świadomości ludzi. W socjologii współczesnej stworzył tą koncepcję Lloyd Warner – prowadził on badania nad niewielkimi amerykańskimi miastami (10-20 tysięcznymi) w latach 40-stych pod kątem zróżnicowania społecznego, przyjął definicję klasy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywna i subiektywna teoria stratyfikacji

  Stratyfikacja – mówi o warstwach. To przyjęcie wizji struktury społecznej łożonej z hierarchicznie uporządkowanych warstw, które ustalone są w oparciu o cechy różniące ludzi, ale nie wszystkie cechy są podstawą uwarstwienia np. nie jest to płeć ale wzrost już tak.

  Według socjologii podstawowa cecha...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienie kryzysu legitymatywności wg. Habermasa

  System taki ma problem z uprawomocnieniem władzy.

  Wg Habremansa demokracja musi być demokracją formalną aby ten system mógł funkcjonować (my nie uczestniczymy w decyzjach).

  Demokracja materialna odwołuje się do głosu większości i wg. Habermansa jest we współczesnym społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt

Do góry