Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Stare ruchy społeczne wg. Heberle

  Ruch społeczny to zbiorowe działanie i dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane.

  Mechanizm powstawania ruchu społecznego:

  jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb

  rodzi to frustrację, niezadowolenie, zmobilizowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Etnoklasy

  Etnoklasa to segment narodowego społeczeństwa typu pluralistycznego o imigracyjnym pochodzeniu silnie zaznaczonych w różnicach klasowych, powstały w wyniku skrzyżowania zbiorczej struktury, odzwierciedlającej zróżnicowanie kulturowych i historycznych tradycji poszczególnych grup etnicznych (formowanych w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Pogranicze

  Terytorium położone pomiędzy 2 regionami lub 2 obszarami państwa, gdzie ma miejsce przemieszanie etniczne lub narodowościowe, wynikające z bliskości przestrzennej.

  Wg Kłoskowskiej jest to sąsiedztwo kultur narodowych wynikające z narodowej albo etnicznej mieszanej genealogii ludzi tam przebywających; z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne

  Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej:

  własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy etnogenezy i etnicyzm

  Etnogeneza oznacza proces kształtowania się etnosu, jakiejś grupy etnicznej, a wg niektórych badaczy, także proces kształtowania się grupy etnicznej

  Etapy etnogenezy:

  istnienie warunków, które powodują tworzenie się nowej wspólnoty etnicznej

  przejawiają się cechy odróżniające ją od innych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna i etnograficzna

  Grupa etnograficzna jest wyróżniana na podstawie odrębnych, obiektywnych cech kulturowych; czasami istniej świadomość tej odrębności wśród jej członków.

  Grupa etnograficzna to zespół ludzi zamieszkujących określone terytorium geograficzne i wyróżniających się od sąsiadów pewnymi cechami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd koncepcji narodu. Naród a etnos

  Naród – wspólnota powstała na gruncie historycznym, terytorium, życia ekonomicznego, przejawiająca się w świadomości narodowej jego członków.

  Naród musi oprzeć się nie na klasach i warstwach, ale na wspólnym terytorium, na ruchu pieniądza, towarów itd., na wspólnym obywatelstwie (naród w tym ujęciu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt społeczny i jego funkcje

  Proces społeczny zachodzący pomiędzy jednostkami, grupami, klasami, narodami, państwami czy organizacjami, wynikający ze sprzeczności ich interesów, celów, intencji, poglądów, zamiarów, motywacji czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości między nimi. Następstwem konfliktu społecznego może być...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krystalizacja statusu społecznego (G.Lensky) i jej konsekwencje

  Pojęcie krystalizacji statusu zostało wprowadzone przez Lensky’iego, a do polskiej socjologii przez Wesołowskiego. Wg Lensky’iego w determinowaniu położenia klasowego ludzi, krystalizacja statusu jest osobnym wymiarem, oznacza to, że ludzie różnią się nie tylko poziomem dochodów czy wykształcenia, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość klasowa

  Świadomość społeczna u Marksa jest związana z istnieniem tzw. klas dla siebie. Jest to zbiorowość wyodrębniona obiektywnie, na podstawie wspólnego położenia klasowego, charakteryzująca się intersubiektywną świadomością klasową – świadomością swojego położenia, wspólnych interesów, antagonizmów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 605

  praca w formacie txt

Do góry