Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Czy wyjaśnianie zachowań ludzkich jest tym samym co rozumienie ich?

  Pojęcie rozumienia należy odróżnić od wyjaśniania (eksplanacji).

  Wyjaśnić jakieś zjawisko to znaczy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ono zachodzi.

  Zrozumieć jakiegoś człowieka, znaczy wczuć się w jego stan psychiczny. Rozumienie jest więc pogłębionym opisem „wewnętrznym”, a wyjaśnianie –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

  Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

  Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi

  W metodologii badań socjologicznych wyróżnia się dwa sposoby obserwacji rzeczywistości społecznej - obserwację zewnętrzną i wewnętrzną.

  Obserwacja zewnętrzna wg S.Nowaka polega na rejestracji fizycznych lub biologicznych aspektów ludzkich zachowań np. przestrzenne przemieszczanie ludności, sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo obywatelskie

  Pojecie często pomijane przez współczesnych socjologów, uprawiane raczej przez dysydentów politycznych (Polska, Czechy, Węgry). Byli oni aktywną mniejszością, stąd zanik rozwoju teorii społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie to było słabo zdefiniowane, jako społeczeństwo bez gospodarki. Przyjmowane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza, panowanie, wpływ

  Władza wg. Webera to stosunek, który implikuje użycie przymusu albo zagrożenie przymusem, takie że uzyskujemy posłuszeństwo.

  pozwolenie pewnej grupy dla pewnego rozkazu

  prawdopodobieństwo skłonienia grupy do postępowania wg naszej woli, wbrew wszelkiemu oporowi,

  Weber odróżnia władzę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja rodzaju społecznego (Gender)

  Istotą tej koncepcji jest płeć, do której przynależność jest kwestią konwencji społecznej, a nie płci biologicznej. Ważne są układy ról przypisane kobietom i mężczyznom i relacje między płciami. Może pojawiać się nierówność praw, a nawet dyskryminacja. W społeczeństwach przedkapitalistycznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokolenia społeczne a tzw. kohorty

  Kohorta to skrótowe ujęcie problematyki pokolenia, które obejmuje tylko niektóre elementy widoczne w opisie pokolenia. Pokolenie może być wyodrębniane na płaszczyźnie biologiczno – genealogicznej albo dziedziczenia kulturowego opartego na przekazywaniu ról społecznych albo na zasadzie kluczowych wydarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokolenia jako makrostruktury

  Problematykę tą przedstawiali m.in. Manheim oraz Ossowska. Comte w XIX wieku wiązał proces rozwoju społecznego z wymianą pokoleń (około 30-letni okres aktywności życiowej) – po pokoleniu ojców, następuje pokolenie synów. Simmel twierdził, że solidarność oparta na podstwach przynależności wiekowej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencja socjologiczna

  Interwencja socjologiczna jest związana z pojęciem ruchów społecznych. Zajmują one centralną pozycję w społeczeństwie. Nie są zjawiskami marginalnymi, ale pozwalają na samokreację społeczną.

  Interwencja socjologiczna (prognoza socjologiczna) to narzędzie pozwalające na rozpoznanie aktorów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe ruchy społeczne. Podmioty emergentne. Koncepcje Offe i Touraine

  Nowe ruchy społeczne to ruchy fizycznie nowe np.: ekologiczne, zainteresowanie nimi wypłynęło po 1968 roku. Uznaje się że nowe ruchy społeczne to bardzie trwała postać działania zbiorowego. Można wyróżnić 2 podejścia do NRS:

  amerykańskie – NRS to substytut w pełni ukonstytuowanych organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Abel Dodano /15.09.2011 Znaków /3 926

  praca w formacie txt

Do góry