Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie instytucji, instytucjonalizacji i formalizacji organizacji

  Instytucje - niektóre rodzaje organizacji np. urzędy administracji państwowej, banki, szpitale, instytucje oświatowe. Inne organizacje jak np. przedsiębiorstwa nie są nazywane potocznie instytucjami. W socjologii instytucja ma zupełnie inne znaczenie. Gdy socjolog mówi np. o instytucji małżeństwa lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologiczna definicja organizacji

  Organizacja w sensie socjologicznym jest to celowa i wtórna grupa społeczna o charakterze zrzeszenia, relatywnie wyodrębniona z otoczenia zewnętrznego, charakteryzująca się przewagą formalnie uporządkowanych stosunków wewnętrznych, która osiąga cele i utrzymuje równowagę wewnętrzną przy pomocy takich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i środki kontroli społecznej

  Każde zachowanie człowieka zarówno w organizacji jak i poza nią jest przedmiotem kontroli społecznej. Do mechanizmów kontroli społecznej socjologowie przywiązują dużą uwagę. Według J.Szczepańskiego "każda grupa, każda zbiorowość społeczna rozwija szereg miar, sugestii, sposobów przekonywania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wzoru zachowania

  Wzór osobowy – zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna naśladować

  Ze względu na sposób rejestracji wzorce działania dzieli się na:

  - pamięciowe, zarejestrowane jedynie w pamięci ludzkiej, np. różne sposoby witania się, wspólne spożywanie śniadań, wykonywanie zadań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wzoru osobowego. Wzór osobowy „ człowieka organizacji”

  Wzór osobowy, model idealnego członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról społecznych. Wzór osobowy określają uznane w danej zbiorowości autorytety. Przynależność jednostki do różnych grup społecznych i pełnienie różnych ról...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie roli społecznej (organizacyjnej). Wpływ roli społecznej na zachowanie człowieka

  Rola społeczna jest to sposób zachowania się, którego oczekuje grupa od osoby zajmującej określoną pozycję społeczną w grupie lub w określonej sytuacji. Przez analogię rolą organizacyjną nazywamy oczekiwany przez organizację sposób zachowania się uczestnika organizacji na zajmowanym stanowisku. Role...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizacja

  Na gruncie socjologii organizacji można wyróżnić dwa rodzaje definiowania organizacji;

  1. zidentyfikowaniu cech zbiorowości ludzi, która jest organizacją; organizacje są typem zbiorowości ludzi mającym charakter zrzeszenia, a nie wspólnoty.

  2. na wyliczeniu społecznych mechanizmów i środków, przy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /3 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest społeczeństwo organizacyjne. Przyczyny i skutki wzrastającego stopnia zorganizowania we współczesnych społeczeństwach

  Społeczeństwa przemysłowe już na początku naszego wieku nazwano "społeczeństwami organizacyjnymi", a ukształtowany przez wielkie organizacje typ osobowości - "człowiekiem organizacji".

  Wyróżnić można trzy etapy rozwoju struktur organizacji:

  1) Społeczeństwa pierwotne.

  Cechuje je brak podziału...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /4 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji

  Przedmiotem badań socjologii pracy są wszystkie te zjawiska, które bądź to wpływają na przebieg czynności pracy, bądź też są skutkami wykonywania pracy przez ludzi. Przykładowo są to m.in. następujące zagadnienia:

  społeczne skutki rozwoju techniki, społeczne skutki organizacji pracy, społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje badań socjologicznych

  Badania socjologiczne spełniają dwie funkcje :

  poznawczą, polegającą na opisie, wyjaśnianiu rzeczywistości i budowaniu jej teorii ,

  pragmatyczną, służącą do przewidywania i przekształcania rzeczywistości społecznej. Pragmatyczna funkcja socjologii realizuje się na dwa sposoby :

  – funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 665

  praca w formacie txt

Do góry