Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Cele a funkcje organizacji. Klasyfikacja celów i funkcji organizacji. Pojęcie misji organizacji

  Cele organizacji należy odróżnić od funkcji organizacji.

  Cele organizacji są kategorią subiektywną. Są one ustanowione przez ludzi, odzwierciedlają ich zamiary i wyobrażenia.

  Funkcja organizacji jest kategorią obiektywną i można je poznać tylko w relacji do potrzeb otoczenia. Jest to skutek jaki ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji

  Autonomizacja lub heterogonia celów organizacyjnych jest to rozbieżność między celami statutowymi, a faktycznie realizowanymi. Do najważniejszych można zaliczyć ;

  realizację celów ubocznych – państwo mimo produkcji określonego wyrobu, musi utrzymać wysokie zatrudnienie zgodnie z potrzebą w danym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integracja społeczna a efektywność organizacji

  Integracja społeczna organizacji jest więc przez jej kierownictwo i załogę oceniana pozytywnie, jako dobry, korzystny stan organizacji. Jednak we wszystkim, co ludzie oceniają jako dobro, tkwi zło.

  Nadmierna integracja też może okazać się zjawiskiem niepożądanym. Skrajna, absolutna integracja, nie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poziomy integracji wg. Landeckera

  Innego podziału typów integracji społecznej dokonał na podstawie analizy teoretycznej tego pojęcia W.S.Landecker

  Wyróżnia cztery typy integracji społecznej:

  1) Integracja kulturowa. Polega ona na zgodności zachowań jednostek z wzorami kulturowymi. W każdym zakładzie pracownicy pochodzą z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie integracji. Formy integracji organizacji wg. Kurnala

  Integracja oznacza:

  1) scalanie wielu elementów w jedną całość, ale nie jest to jednak zwykłe sumowanie.

  2) wewnętrzną spójność

  3)zgodność albo harmonijność

  4) zwartość; elementy zintegrowane są silnie powiązane ze sobą jakąś więzią,

  Na pojęcie integracji składa się więc obok...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje istnienia struktur nieformalnych dla uczestników organizacji

  Pozytywne : tak jak małe zespoły zadaniowe, które mogą wzajemnie mobilizować się w wykonywaniu efektywnie pracy, bliskość i więź między uczestnikami, działanie grupy może iść również w kierunku obrony własnych interesów, koleżeńskość, powiązanie przez wspólne zamiłowania i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ struktur nieformalnych na funkcjonowanie organizacji

  Organizacje formalne nie zaspakajają wielu potrzeb swoich członków, dlatego też aby przeciwstawić się totalności instytucji tworzą się więzi nieformalne. Wpływ tych grup na funkcjonowanie organizacji może być bardzo duży w zależności od wielkości i przebojowości grup nieformalnych. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, elementy i przyczyny rozwoju organizacji nieformalnej – przykłady grup nieformalnych w organizacji

  Organizacje formalne nie zaspakajają wielu potrzeb swoich członków i aby zaspokoić te potrzeby, a także by przeciwstawić się totalności instytucji, tworzą oni więzi nieformalne, własne wzory i normy, realizują silną kontrolę społeczną, nawet kosztem narażania się na sankcje ze strony organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i elementy organizacji formalnej

  Organizacja formalna jest zapisana w określonym zbiorze znaków np. w regulaminie, w schemacie organizacyjnym lub w mowie - służbowe polecenie wydane przez kierownika w formie ustnej, o ile mieści się w jego formalnych uprawnieniach, jest także formalnym elementem organizacji. Istnieje wiele definicji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formalizacja a efektywność organizacji

  Stopień sformalizowania organizacji wpływa na jej sprawność. Przy zbyt małym stopniu sformalizowania mała też jest sprawność działania organizacji. Wówczas organizacja jest zbyt "luźna", zadania i odpowiedzialność niejasno określone. W miarę coraz dokładniejszego regulowania zachowań ludzi wzrasta...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /15.09.2011 Znaków /1 348

  praca w formacie txt

Do góry