Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Różnice w podejściu do planowania w modelu mechanicznym i sieciowym (organicznym)

  Model mechaniczny :warunkiem sprawnego funkcjonowania instytucji mechanistycznej jest bezwzględne podporządkowanie się wszystkich jej członków precyzyjnie określonym wzorcom zachowań i zapewnienie w ten sposób jednolitości i stabilności całemu systemowi. Wydaje się bezpardonową walkę zachowaniom...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczny i organiczny (sieciowy) model organizacji. Podać przykłady organizacji odpowiadających wyróżnionym modelom

  Model mechaniczny - właściwy jest dla organizacji nastawionej na ekspansję i podporządkowanie otoczenia. Siła modelu tkwi w stabilności i jednolitości funkcjonowania. Jest on stosowany w stabilnych warunkach otoczenia lub wówczas, gdy organizacja nie musi liczyć się z wymaganiami otoczenia np. gdy jest...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Herzberga

  Na podstawie licznych badań empirycznych F.Herzberg sformułował tezę, że o zadowoleniu pracownika decydują inne czynniki niż o niezadowoleniu.

  Czynniki decydujące o zadowoleniu lub jego braku F.Herzberg nazwał motywatorami. Motywatory są zawarte w rodzaju pracy i są one następujące:

  - możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria pomiaru treści pracy według J.Hackmana i Oldhama

  J.Hackman wyróżnił pięć wymiarów treści wykonywanych zadań: 

  1) Zróżnicowanie umiejętności

  2) Samoistność zadania : pełnienie całej funkcji od początku do końca, umożliwiające wykazanie się konkretnym wynikiem. 

  3) Znaczenie zadania - zajmowanie się funkcją, która jest ważna dla dobrobytu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie treści pracy

  Treść pracy jest określona możliwościami twórczymi zawartymi w pracy. Specjalizacja pracy ogranicza te możliwości, powodując zubożenie treści pracy. Negatywne psychospołeczne skutki specjalizacji pracy sprawiły, że jednym z ważniejszych zadań nauki o kierowaniu stała się potrzeba wzbogacania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negatywne konsekwencje pracy wyspecjalizowanej

  Dawniej rzemieślnik połowę swego życia zawodowego przeznaczał na nauczenie się tajników zawodu po to, by przez drugą połowę życia ów zawód wykonywać. Taśma produkcyjna spowodowała, że zawód i miejsce pracy można szybko zmieniać.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywne skutki tayloryzmu

  Podniesienie poziomu wydajności pracy

  ułatwiło robotnikom o małych kwalifikacjach znaleźć pracę

  możliwość szybkiego przekwalifikowania się i zmiany miejsca pracy

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”

  rozczłonkowanie pracy na czynności proste i specjalizacja robotników- (małe kwalifikacje robot.),

  zasada „jednego najlepszego sposobu” wykonania pracy (one the best way)- chronometraż,

  oddzielenie funkcji zarządzania od funkcji wykonawczych - (pomysłowość robotników zakłóca...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza teorii „naukowego zarządzania”

  Twórcą był inżynier Fryderik Winslow Taylor (1856-1915) –„ Naukowe Zarządzanie”.

  Na przełomie XIX i XX wieku ujawniły się problemy : nieracjonalne metody pracy, nieracjonalny system wynagradzania, przypadkowy dobór ludzi do pracy.

  Tayloryzm oraz inne teorie zaliczane do teorii zarządzania dążyły do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i aspekty efektywności organizacji

  Pojęcie efektywności organizacji :

  społeczna ekonomiczność pracy- stosunek osiągniętych celów do kosztów społecznych,

  społeczna skuteczność pracy – stosunek między osiągnietymi, a zamierzonymi społecznymi celami pracy

  Miarą efektywności organizacji jest stopień realizacji zadań...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry