Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Ewolucja roli przełożonego w teoriach organizacji i zarządzania

  W tayloryźmie najważniejsze elementy roli przełożonego to są: drobiazgowy nadzór i kontrola wykonawstwa. Do podstawowych obowiązków kierownika należało:

  - trafne określenie najlepszego sposobu wykonania pracy,

  - znalezienie najodpowiedniejszego człowieka do każdego zadania,

  - zrozumiałe przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /6 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzory osobowe człowieka przyjmowane w poszczególnych teoriach organizacji (człowiek racjonalny, społeczny, samorealizujący się, złożony) – założenia i ocena

  Człowiek racjonalny

  Jest to wzór człowieka zakładany w klasycznej teorii organizacji i zarządzania np. w tayloryzmie.

  Na klasyczne pojęcie racjonalności człowieka składają się dwie cechy:

  a) Wrażliwość na bodźce materialne (homo oeconomicus). Taylor zakładał, że jedyną potrzebą człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /4 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria A. Maslowa i praktyczne wnioski wynikające z tej teorii

  Według tej teorii wszystkie potrzeby ludzi układają się w hierarchię, co oznacza, że człowiek w pierwszej kolejności odczuwa przymus zaspokojenia potrzeb niższego rzędu, a gdy one zostaną zaspokojone, zaczynają się ujawniać i dominować potrzeby wyższego rzędu.

  1) Potrzeby biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria X i Y Mc Gregora

  D. McGregor w książce opublikowanej w 1960 roku pt. "The Human Side of Enterprise" zestawił założenia określające istotę człowieka występujące w nauce o organizacji w dwóch zbiorach i nazwał je teoriami X i Y.

  Teoria X

  1) Przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne twierdzenia o motywacji do pracy zawarte w modelu Lawlera i Portera

  Lawler i Porter rozwinęli teorię V.Vrooma formułując teoretyczny model motywacji, który stał się obecnie przedmiotem wielu badań empirycznych i modyfikacji.

  Model Lawlera i Portera jest systemem elementów wraz z powiązaniami między nimi, od których zależy zaangażowanie się człowieka do pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Vrooma

  Na podstawie założenia o oczekiwaniu zaspokojenia potrzeb amerykański psycholog V.Vroom zbudował teorię motywacji zwaną modelem poznawczym lub decyzyjnym w skrócie SEU (subjectivly expected utylity - subiektywnie oczekiwana użyteczność). Teoria została opublikowana w 1964 roku w pracy "Work and...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena szkoły stosunków międzyludzkich

  Głównym osiągnięciem szkoły Human Relations było zhumanizowanie stosunków pracy w przemyśle. Zwrócono uwagę na człowieka, jego potrzeby indywidualne i społeczne, przestano traktować go jak dodatek do maszyny. Jednakże po ponad 20-letnim okresie dominacji kierowanie ludźmi według wskazań szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wydajności pracy odkryte przez szkołę Human Relations

  We wcześniejszych teoriach organizacji i zarządzania przyjmowano założenie o pozytywnym związku między zadowoleniem z pracy z wydajnością - im pracownik jest bardziej zadowolony, tym bardziej wydajny.

  Zadowolenie rozumiane jako emocjonalna reakcja na zaspokojenie potrzeb miałoby skłaniać pracownika do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza szkoły Human Relations

  Organizacja pracy oparta na zasadach tayloryzmu stawała się w miarę wzrostu dobrobytu robotników coraz mniej funkcjonalna - spadała wydajność pracy, wzrastała płynność załóg i liczba absencji w pracy, nasilały się konflikty robotników z kierownictwem, wybuchały strajki na tle organizacji pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teza o związku zadowolenia z pracy z wydajnością. Interpretacje i krytyka

  Aby bodziec spowodował zachowanie człowieka, konieczne jest, aby przekształcił się w motyw, czyli w wewnętrzną pobudkę do działania, a następnie konieczna jest pozytywna postawa wobec określonego zachowania. Motywowanie ludzi do pracy sprowadza się zatem do zastosowania określonych bodźców, w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Balbin Dodano /16.09.2011 Znaków /1 970

  praca w formacie txt

Do góry