Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Źródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowej

  Organizacji sieciowa (organiczna ) charakteryzuje się słabo zaznaczoną hierarchią władzy, dużą samodzielnością uczestników organizacji oraz elastycznością i zmiennością struktury organizacyjnej dostosowaną do często zmieniających się zadań. Organizacja organiczna są to "ludzie bez...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła władzy w organizacji wg. Frencha i Ravena

  J. French i B. Raven wyróżnili pięć źródeł władzy w organizacji:

  1. Władza oparta na nagrodach (reward power). Władza czyli przyzwolenie na wykonanie polecenia wynika z oczekiwania nagrody za spełnienie wymagania. Kierownik ma tyle władzy, ile możliwości nagradzania podwładnych za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie władzy, kierowania i zarządzania w organizacji

  Zdolność uzyskania przez kierownika przyzwolenia na wykonanie jego polecenia przez podwładnego nazywamy władzą. W organizacji kierownik dysponuje dwoma rodzajami władzy:

  władza stanowiska (pozycji) w organizacji, czyli uprawnienia i możliwości wpływania na ludzi przypisane do zajmowanego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy i jak można zmienić kulturę organizacji

  Ponieważ każdy ustrój społeczny opiera się na określonych założeniach filozoficznych, wartościach i normach, dlatego zmiana ustroju powoduje, że kultura organizacji jest bardziej zauważana i odczuwana przez członków organizacji niż w okresie stabilizacji ustrojowej. W Polsce wraz ze zmianą ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywny i negatywny wpływ kultury organizacji na jej efektywność

  Z punktu widzenia efektywności organizacji kultura organizacji jest ambiwalentną, czyli może spełniać zarówno pozytywne jak i negatywne funkcje.

  Do funkcji pozytywnych można zaliczyć:

  Funkcję percepcyjną: Kultura określa sposób postrzegania otoczenia, przekazuje wyraźny obraz świata, czyni go dla...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kultura "pola ryżowego"

  W kulturze kolektywistycznej natomiast dominuje świadomość "my". Ten model właściwy jest dla krajów Dalekiego Wschodu np. Japonii oraz krajów socjalistycznych.

  W odniesieniu do Japonii za istotną przyczynę rozwoju kultury kolektywistycznej uznaje się trudne warunki życia w przeszłości. Uprawa ryżu na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy kultury organizacji według Deala i Kennedyego

  1) Kultura "wszystko albo nic".

  Właściwa jest dla ludzi z wielkimi ideami i ambicjami. W stosunku do otoczenia obowiązuje postawa agresywna "pokaż mi górę, a zdobędę ją".  Cenione są działania dynamiczne i niekonwencjonalne. Również język  jest pełen neologizmów jak np."dojne krowy", "psy". Od nowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kultury organizacji według E. Scheina

  Opierając się na modelu kultury organizacyjnej zaproponowanym przez E.Scheina można wyróżnić następujące elementy strukturalne kultury:

  1. Założenia są to filozoficzne i światopoglądowe postulaty dotyczące ludzkiej egzystencji i konkretnej organizacji.

  Według Kluckhohna-Strodtbecka można...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i elementy kultury organizacji

  Kultura organizacji jest to historycznie ukształtowany i wewnętrznie spójny system wartości i sposób myślenia wraz z wyrażającymi je symbolami, które powstały w wyniku oddziaływania ludzi na siebie.

  Kultura organizacji składa się zdaniem Cz.Sikorskiego z następujących elementów:

  1) Swoisty język i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki - Zjawisko "social loafing" (badania Ringelmana, Inghama, Weldona i Mustariego)

  Jednym z najstarszych i do dziś fascynującym eksperymentem ujawniającym zjawisko inhibitacji społecznej (czyli zahamowania aktywności lub wysiłku jednostki w obecności innych) są badania opublikowane przez M. Ringelmana w 1913 roku .

  Ringelman porównywał wysiłek grup ludzi o różnej liczebności w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /4 804

  praca w formacie txt

Do góry