Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE ORAZ JAK JE DZIELIMY

  Stosunki społecznie międzyludzkie i interpersonalne. Można stosować w sposób zamienny dla naszych potrzeb. Stosunki społeczne – oddziaływanie wzajemne ludzi na siebie w grupie, jest to również wzajemne oddziaływanie państw na siebie, oddziaływanie osoby na grupę. Aby oddziaływanie było skuteczne, to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY PRACOWNICZE

  Przeprowadzone badania przez L.B .SAYLESA w amerykan. Przeds. Dotyczące związku miedzy rodzajem wykonywanej pracy a stopniem aktywności zawodowej pracowników, pozwoliły wydzielić 4 grupy pracownicze :

  APATYCZNE – złożone z prac. O niskich kwalifikacjach, nisko opłacanych, nie mających widoku na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE GRUP SPOLECZNYCH W ZAKLADZIE PRACY I ICH CHARAKTERYSTYKA

  Według kryterium liczby członków:

  małe, każda grupa od 3 do kilkudziesięciu członków

  duże, kilkadziesiąt osób do kilku milionów – np. wieś, powiat

  wielkie, społeczność danego państwa, kontynentu, grupy państw, całego świata

  Ze względu na sposób rekrutacji do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY - POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ

  PRZEZ GRUPE SPOL. ROZUMIEMY ZBIOROWOSC LUDZI SKLADAJACA SIĘ Z MINIMUM 3 OS. , ZLACZONYCH WZGLEDNIE TRWALA WIEZIA SPOLECZNA , WEWNETRZNIE ZORGANIZOWANA , O WSPOLNYCH CELACH , WARTOSCIACH , SIADOMIE WYODREBNIAJACA SIĘ Z OTOCZENIA.

  GRUPA – jest to ściśle określona grupa ludzi , która posiada cel.

  CECHY GRUPY...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘŹ SPOŁECZNA W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE

  W WYNIKU REALIZACJI OKRESLONYCH ROL I ZAJMOWANYCH POZYCJI ZAWODOWYCH , MIEDZY PRACOWNIKAMI POWSTAJA SWOISTE WIEZI SPOLECZNE TJ. ZWIAZKI I ZALEZNOSCI LACZACE LUDZI, WYRAZAJACE SIĘ W PRZYJMOWANIU PRZEZ NICH WSPOLNYCH LUB ODRZUCANIU KONKURENCYJNYCH DAZEN , ZAINTERESOWAN. LACZA ICH WIEZI :

  RZECZOWE ( FORMALNE...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE I POZYCJE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY

  PRZEZ ROLE SPOLECZNA ROZUMIE SIĘ WZGLEDNIE STALY I WEWNETRZNIE SPOJNY SYSTEM ZACHOWAN PRZEBIEGAJACYCH WEDL. MNIEJ LUB WIECEJ WYRAZNIE USTALONEGO WZORU , KTÓRYCH GRUPA OCZEKUJE OD SWOICH CZLONKOW I KTÓRE ODPOWIADAJA OKRESLONEJ POZYCJI W STRUKTURZE SPOLECZNEJ.

  ROLA ZAWODOWA ZATEM TO ZACHOWANIE PRACOWNIKOW...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST WZÓR SPOŁECZNO - ZAWODOWY I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE?

  WZOR SPOLECZNO-ZAWODOWY PRACOWNIKA OKRESLA ZESPOL NORM I WARTOSCI , KTÓRE POWINIEN WYKAZYWAC I ZACHOWAN , KTÓRE POWINIEN REALIZOWAC CZLONEK ZALOGI DANEGO ZAKLADU PRACY.

  MOŻNA WYRROZNIC NAST. WZORY SPOL-ZAWOD. PRACOWNIKA:

  WZOR PRZECIETNEGO CZLONKA ZALOGI- który określa minimum tych wartości jakie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO SKŁADA SIĘ NA ORGANIZACJĘ FORMALNĄ I NIEFORMALNĄ ZAKŁADU PRACY?

  Organizacja formalna to działanie załogi zachowania się poszczególnych pracowników wyznaczone przez normy prawne.

  Organizacja społeczna sytemu społecznego zakładu pracy jest zespołem funkcjonujących w zakładzie stosunków społecznych między pracownikami, wynikających z podziały pracy, różnic...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE FUNKCJE REALIZUJE ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY?

  KAŻDY SYST. SPOL. PELNI SWOISTE WLASNE FUNKCJE , KTÓRE JEDNAK NIE MOGĄ PRZESZKADAZC W PELNIENIU FUNKCJI PRZEZ POSZCZEGOLNE JEGO ELEMENTY. MOŻNA WYROZNIC CO NAJMNIEJ 3 ZASADNICZE FUNKCJE SYST. SPOLECZNYCH :

  integracyjna – wyraża się w akceptacji określonych wartości w systemie które zbliżają ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY

  SYSTEM SPOLECZNY ZAKLADU PRACY TO UKLAD JEDNOSTEK I GRUP REALIZUJACYCH ZA POMOCA OKRESLONYCH SRODKOW ISTOTNE CELE EKONOMICZNO- SPOLECZNE NA GRUNCIE MNIEJ LUB BARDZIEJ TRWALEGO LADU ORGANIZACYJNEGO , WZAJEMNYCH STOSUNKOW I ZASAD POSTEPOWANIA.

  POSTAWOWE ELEMENTY SYST. SPOL. ZAKL. PRACY:

  cele i zadania (...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry