Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  CZYM JEST KIEROWANIE I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ STYLE KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI

  KIEROWANIE JEST TO PROCES PLANOWANIA , ORGANIZOWANIA , PRZEWODZENIA I KONTROLOWANIA DZIALALNOSCI CZLONKOW ZBIOROWSCI SPOLECZNEJ ORAZ WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH INNYCH JEJ ZASOBOW W CELU OSIAGNIECIA USTALONYCH CELOW. JEST TO SYSTEMATYCZNY SPOSÓB ROBIENIA CZEGOS ZA POSREDNICTWEM INNYCH LUDZI.

  Jest stosunkiem osobowym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE

  Władza jest to możliwość wpływania jednostki lub grupy (wynikająca z zajmowanej pozycji) ma zachowania innych ludzi oraz kontrolowania ich zachowania w celu sprawienia aby wpływ ten był skuteczny. Zakłada ona stosunek dominowania i subordynacji, w którym wykorzystuje się przymus i zachętę. Żadna...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNE I NEGATYWNE ZNACZENIE KONFLIKTU W ZAKLADZIE PRACY

  Pozytywne – pobudza do lepszych pomysłów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, powoduje ujawnienie i rozwiązanie zadawnionych problemów, zmusza ludzi do wyjaśnienia swych opinii, związane z nim napięcie pobudza zainteresowanie i twórczość, daje ludziom możliwość wykazania ich zdolności

  Negatywne –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKONYWANIE JAKO METODA ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU

  Konflikty są naturalną cechą życia społecznego. Problemem nie jest więc sam fakt ich wystąpienia, lecz sposób rozwiązania. Umiejętnie rozwiązany konflikt oznacza często rozwój i postęp w życiu społecznym. Konflikty można rozwiązywać lepiej, sprawniej i szybciej jeżeli skorzysta się z wiedzy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIMI METODAMI ROZWIĄZYWANE SĄ KONFLIKTY W ZAKŁADZIE PRACY?

  INTEGRUJĄCE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTU (UZGODNIENIE, KONFRONTACJA, STOSOWANIE CELÓW NADRZĘDZNYCH);

  METODA WYCOFANIA SIĘ;

  DOMINACJA I STŁUMIENIE (WYMUSZENIE, UNIK, ŁAGODZENIE, ZASTOSOWANIE ZASADY WIĘKSZOŚCI);

  KOMPROMIS (ARBITRAŻ, ROZDZIELENIE, ODWOŁANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU

  Strajk jest przejawem ostrego konfliktu najczęściej między pracownikami a pracodawcami. Jest specyficznym rodzajem strategicznego działania charakteryzującego się narzucaniem przyjętych norm.

  Strajk – zazwyczaj krótkotrwałe lub długotrwałe powstrzymywanie się osób zatrudnionych od pracy lub takie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻNIEJSZE RODZAJE KONFLIKTÓW W ZAKLADZIE PRACY

  Jawne i ukryte. Jawne – strajk, utarczki słowne, zażalenia rywalizacje itp. Źródła konfliktu oraz sposoby rozwiązania są znane. Ukryte to te które nie mają charakteru otwartego działania. Tworzą złą atmosferę pracy, plotki, rozgrywki personalne, frustracji, absencji. Mogą się same...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFLIKTY SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY - POJĘCIE, PRZYCZYNY I SKUTKI

  Konflikt – jest to nierozwiązana lub rozwiązana w sposób niezgodny z oczekiwaniami czy warunkami obiektywnymi sprzeczność między grupami lub jednostkami. Sprzeczność występuje gdy mamy do czynienia z przeciwstawnością sytuacji materialnych czy niematerialnych, z przeciwstawnością interesów jednostek lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIMI METODAMI POZNAJEMY, A JAKIMI KSZTAŁTUJEMY STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE W ZAKLADZIE PRACY

  METODY POZNAWCZE STSOUNKOW MIEDZYLUDZKICH W ZAKLADZIE PRACY:

  ROZMOWA:

  Służbowa ( narada z pracownikiem )

  Wychowawcza

  Nieintencjonalna ( przy okazji niecelowej )

  OBSERWACJA :

  Celowa – celowo obserwujemy jakie są stosunki , słucham co pracownicy mówią jak się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI FORMALNE I NIEFORMALNE W ZAKLADZIE PRACY

  - Grupy formalne posiadają wykształconą więź i zasadę odrębności określającą granice grupy, rozwinęły formalny system kontroli i organizacji. Stosunki pomiędzy formalne opierają się na

  - Grupy nieformalne oparte są na więzi wewnątrz organizacji, instytucji i kontroli nieformalnej

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry