Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Cechy i główne interpretacje struktury klasowo – warstwowej

  Charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem. Wyróżniamy dwie zasadnicze sposobu interpretacji podziału społecznego :

  teorie klas społecznych

  teorie stratyfikacji

  Ad. 1 Podstawowa kategoria: klasa społeczna

  Ad. 2 Podstawowa kategoria: warstwa społeczna

  Wg Marksa o podziale decyduje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia zawodów i jej społeczne korelaty

  Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zawodu. Proces profesjonalizacji pracy

  Zawód – to spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby i dających podstawę utrzymania. Do wykonywania zawodu są potrzebne kwalifikacje.

  Nie będzie zawodem praca gospodyni domowej, bo nie ma zysku z pracy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzież jako kategoria społeczna

  Młodzież – to kategoria socjologiczna w rozwoju biologicznym człowieka 12-14

  Młodością – nazywamy przejście od dzieciństwa do początku fazy dojrzewania

  Młodość jest zjawiskiem socjologicznym. Grupa ludzi przeżywająca młodość to młodzież – są to ludzie po pokwitaniu, dojrzali seksualnie, ale...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wieku populacji i jej społeczne konsekwencje

  Ważną cechą społeczną, która określa możliwości potrzeby populacji w wielu dziedzinach życia jest wiek i jego struktura. Na podstawie owej cechy można określić:

  przewidywalne zmiany w liczebności populacji

  wielkość podaży na rynku pracy

  potrzeby w zakresie edukacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty zróżnicowania populacji pod względem płci

  Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet

  Płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie

  Cechy:

  fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem wzrostu populacji

  Populacja - to ogólna liczba ludzi zamieszkujących dane terytorium

  Wielkość populacji – wywiera duży wpływ na społeczeństwo, gdyż może być czynnikiem dynamizującym życie społeczne i może tworzyć trudne problemy społeczne

  Thomas Malthius – ekonomista, twierdził, że rozwój populacji odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i cechy społeczności lokalnych. Funkcje społeczności lokalnych

  Społeczności lokalne – cechy społeczności lokalnych:

  wyodrębnione terytorium zamieszkałe przez określoną liczbę osób – np. może być to kamienica lub miasto, trudno jest ustalić górną granice, ale określa się ją przez możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś i miasto jako terytorialne struktury społeczne

  Wieś tradycyjna:

        • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin

  model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb

  daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w modelu rodziny. Rodzina tradycyjna i współczesna

  Model rodziny tradycyjnej:

  była to rodzina wielopokoleniowa, mieszkająca pod jednym dachem i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe

  w rodzinie tej ma miejsce ważny podział ról – ojciec zdobywa środki do życia, troszczy się o bezpieczeństwo rodziny, matka wychowuje dzieci i zajmuje się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Oktawian Dodano /16.09.2011 Znaków /1 251

  praca w formacie txt

Do góry