Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj na wybranym przykładzie system kostkowy

  System kostkowy – system ten powstał już w starożytności. Jest to zamknięty system stratyfikacyjny w którym pozycja zależy od rodziny w której urodziła się dana jednostka.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega korelacja

  Korelacja – związek między zmiennymi polegający na ich wzajemnych zmianach.

  * pozytywne – wskaźniki zmiennych rosną (im wyższa klasa społeczna tym dłuższy proces edukacji),

  * negatywne – jest gdy jedna zmienna rośnie a druga spada i odwrotnie.

  * pozorna - gdy wpływ na 2 zmienną jest przypadkowy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zmienna

  Zmienna – jest to krótka charakterystyczna, która przyjmuje różne wartości w różnych warunkach.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wskaźnik

  Wskaźnik – zmienna mierzalna dostępna empirycznie (np. stopnie C, Farenhajta, itp.)

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /91

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień metody opracowywania danych

  Metody opracowania danych:

  - analiza tabelaryczna – w postaci tabeli

  - analiza kontekstualna – polega na badaniu cech jednostek wynikających z przynależności do danej grupy społecznej,

  - analiza grup skontrastowanych – obliczanie zależności między wieloma zmiennymi,

  - analiza regresji – polega na tym aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe konfiguracje socjometryczne

  Pomiar socjometryczny – jest metodą pozwalającą na stosunkowo szybkie poznanie wzajemnych oddziaływań zachodzących między poszczególnymi członkami w małych grupach społecznych. Technika ta jest przydatna szczególnie w polityce krajowej, jeśli chcemy kształtować zespoły, w których szczególną rolę...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wywiad socjologiczny

  Wywiad socjologiczny – jest metodą polegająca na przeprowadzeniu rozmowy z wybranym respondentem, w której toku próbuje się uzyskać jego odpowiedź na pewien zestaw pytań. Wywiad jest jedną z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badawczych, pozwalający szybko sięgnąć w przeszłość i odtworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj znane ci rodzaje obserwacji

  Rodzaje obserwacji:

  - uczestnicząca – w której badacz bierze udział w funkcjonowaniu tego zjawiska, która dzieli się na jawną lub ukrytą,

  - nie uczestnicząca – badacz obserwuje z boku nie jest człowiekiem tej zbiorowości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obserwacja

  Obserwacja – jest spostrzeganiem celowym, ukierunkowanym i zamierzonym oraz systematycznie prowadzonym. W rezultacie jest to metod bardzo żmudna, czaso – i pracochłonna. Jej zaletą jest to, że jeśli jest bezpośrednia, uczestnicząca, to ułatwia bardziej wnikliwie poznanie i rozumienie zachowań ludzkich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metoda doboru próby

  Metoda doboru próby – jest to odbieranie przy zachowaniu określonych zasad ograniczonej liczby jednostek które pozwolą uzyskać informacje o całej zbiorowości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry