Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega władza

  Władza – to zdolność osiągania celu wbrew oporowi innych. Może opierać się na sile fizycznej lub ekonomicznej.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj jedną z głównych religii świata

  Religie świata:

  - chrześcijaństwo – najbardziej upowszechniona religia ponad 20% ludności ziemi. Same chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Zapisem jest biblia. Rodzaje: rzymsko-katolicka, prawosławie, protestanci,

  - islam – wyznawany na bliskim wschodzie. Założyciel Ahomet Bogiem jest Allach. Mekka –...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne religii

  * kościół- to stabilna instytucja, która utrzymuje, że jest jedną uprawnioną drogą do prawdy religijnej. Posiada określoną hierarchię funkcjonariuszy i pewną formę organizacji biurokratycznej.

  *sekty- są w pewnym sensie podobnie do kościołów. Są niewielkie i odosobnione. Mogą być formą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje religii

  - spójność społeczeństwa ( religia splata społeczeństwo, zapewniając wspólny system wartości),

  - nadaje sens życiu (daje odpowiedzi na fundamentalne pytania o ludzką egzystencję i sens w życiu)

  - kontrola społeczna (normy społeczne często opierają się na przekonaniach religijnych)

  - wsparcie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie istnieją formy religii

  - kościół – stabilna i dobrze zorganizowana i zintegrowana instytucja, która że jest jedną uprawnioną drogą do prawdy religijnej,

  - sekta – niewielka grupa religijna odrzucająca normy wartości kultury dominującej. Często powstaje w skutek odrzucenia od kościoła. Przywództwo opiera się na charyzmie,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj określenie religii

  Religia – zespół wierzeń w siły nadprzyrodzone oraz związanych z nimi obrzędów (praktyk) zasad moralnych i form organizacji społecznej instytucji religijnych. Może doprowadzić do kontaktów społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zmiany w polskim systemie oświaty

  Polski system oświaty:

  - podstawowe 1-6 klasy,

  - gimnazjalne,

  - ponadgimnazjalne lub 3 letnia szkoła zawodowa, licea 3 letnie,

  - szkoły wyższe.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj wybrany model związków rodzinnych

  - konkubinat – para nie jest związana związkiem małżeńskim a prowadzi wspólne gospodarstwo domowe,

  - rodzina z jednym z rodziców – samotne matki,

  - samotność – gospodarstwo domowe prowadzone samotnie,

  - związki homoseksualne,

  - małżeństwa bezdzietne – ok. 5% nie chce mieć...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy związków małżeńskich

  - monogamia – to małżeństwo 1 mężczyzny z 1 kobietą,

  - monogamia sesyjna – częste rozwody i śluby,

  - poliandria - typ rodziny że kobieta posiada więcej mężów

  - poligamia – 1 mężczyzna posiada więcej niż 1 żonę.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz rodzaje rodzin

  Rodzaje rodzin:

  1)Podział ze względu na liczebność grup małżeńskich:

  - poligamiczne – 1 mężczyzna + wiele kobiet

  - poliandryczne – 1 kobieta + wiele mężczyzn

  - monogamiczne – 1 mężczyzna + 1 kobieta

  2) Podział ze względu na hierarchię prestiżu i władzy w rodzinie:

  - patriarchalne – to taka...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt

Do góry