Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Co odróżnia naukę od techniki

  Wiedza naukowa prowadzi do postępu w technice, która jest źródłem zmian społecznych. Nauka to systematyczne gromadzenie wiarygodnej wiedzy o świecie fizycznym i społecznym przez obserwację empiryczną (tzn. korzystającą z ludzkich zmysłów).

  A technika zajmuje się problemami praktycznymi, często jednak...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rynek pracy i jakie są jego elementy

  Rynek pracy – tworzą kobiety i mężczyźni. Rynek pracy można określić ze względu na rodzaj i liczbę świadczeń zapewnianych pracownikom, a nie tylko ze względu na typ wykonywanej pracy.

  Wyróżniamy: podstawowe rynki pracy, wtórne rynki pracy, samo zatrudnienie, bezrobocie.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj gospodarkę centralnie sterowaną

  Gospodarka centralnie sterowana – państwo ma pełne prawo do ingerencji w procesy ekonomiczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj gospodarkę rynkową

  Gospodarka rynkowa – państwo nie ingeruje w procesy ekonomiczne.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /71

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ustrój gospodarczy

  Ustrój gospodarczy – jest to zinstytucjowana struktura społeczna której rolą jest zdobywanie dystcjacji.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz jeden ze znanych ci sposobów rozwiązywania konfliktów w państwie lub między państwami

  Sposoby na rozwiązywanie konfliktów:

  - wojna domowa lub między państwami,

  - terroryzm – groźba lub użycie przemocy dla celów politycznych, ETA, IRA,

  - rewolucja obala istniejący ustrój polityczny w celu sporządzenia nowego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje partii politycznej

  - zapewnienie pluralizmu politycznego,

  - wzmożona aktywność polityczna,

  - selekcja kandydatów na stanowiska polityczne,

  - tworzenie koalicji,

  - stabilizacja ustroju politycznego.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy ustrojów i scharakteryzuj jeden z nich

  Rodzaje ustrojów powszechnych:

  - monarchia:

  *absolutna (nieograniczona władza monarchii),

  *konstytucyjna (ograniczona władza monarchii)

  - autorytalizm – ustrój w którym społeczeństwo ma wielki udział w życiu politycznym,

  *dyktatura – władze sprawuje 1 osoba,

  *Junta ( czyta się hunta) władza...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję państwa

  Państwo – naturalną tendencją każdej społeczności narodowej jest chęć i dążenia do posiadania własnego państwa jako czynnika narodowotwórczego.

  Starania o przekształcenie się narodu w jednolitą organizację polityczni-administracyjną są jednym z najbardziej widocznych przejawów uformowania się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje władzy i panowania

  Rodzaje władzy:

  - władza prawomocna – jest król, prezydent i tak dalej (1 władca),

  - władza nieprawomocna – opiera się na wykorzystaniu siły.

  Rodzaje panowania:

  - tradycjonalne – oparte na zwyczajach kulturalnych,

  - racjonalne – legalne – opiera się na prawie,

  - charyzmatyczne – ma źródło w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry