Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Historycyzm

  Stanowisko fizilogiczne i metodologiczne, w którym twierdzi się, że rzeczywistość społeczna znajduje się w procesie permanentnej zmainy, stąd też nasze jej poznawanie powinno brać pod uwagę konkretne uwarunkowania historyczne badanych zjawisk, a także samego poznania.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega działanie tłumu linczującego

  Tłum linczujący powstaje celem wymierzenia samosądu rzeczywistemu lub domniemanemu sprawcy ogólnie potępianego czynu, jakim może być napad, morderstwo, gwałt itp. Powstaje on z małej zbiorowości, wzywającej do pomszczenia haniebnego czynu i wymierzania sprawiedliwości jego faktycznemu lub prawdopodobnemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencjonalność

  Jest to teorai rozwoju maralnego Kohlberga; powstały na przełomie XIX i Xxw. kierunek fizjologii i metodologii przyroznastwa głoszący, że twierdzenia i teorie naukowe maja charakter umowny (są konwencjami), nie sa wynikiem obiektowego poznawanie rzeczywistoci, lecz umowy miedzy uczonymi, którzy akceptują je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie tłumu nabywającego (rabującego)

  Tłum nabywający lub rabujący, występuje w okresach kryzysowych i gospodarczego niedostatku lub ogólnej dezorganizacji życia zbiorowego. Wówczas to pojawiają się różnorodne zbiegowiska i tłumy rabujące sklepy, banki a nawet mieszkania zamożniejszych rodzin. Tłumy rabujące powstają w różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie tłumu terroryzującego

  Tłum terroryzujący jest przeważnie skierowany przeciw jakimś mniejszościom narodowym, religijnym czy innym podejrzanym o czyny wywołujące oburzenie znacznej części jakiejś społeczności. Przykładem występowania tłumów terroryzujących były mordy innowierców w czasach średniowiecznych czy tępienie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin homogenizacja w odniesieniu do kultury masowej

  Homogenizacja kulturowa - proces mieszania się dwóch lub większej liczby autonomicznych dotąd systemów kulturowych, w wyniku czego powstaje nowa jednorodna kultura, w której tożsamość kulturowa pierwotnych systemów ulega zatarciu.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refleksyjność

  W etnometologii termin stosowany do określenia tej cechy, procesu interpreatywnego, która pokazuje, iz na podstawie tezy o odwracalności proces ten sam staje się w pewień sposób fragmentem interpretowanej przezeń rzeczywistości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać zachowanie tłumu demonstrującego

  Tłum demonstrujący lub ekspresywny jest tłumem zorganizowanym. Jest on wyrazem wdzięczności, uznania, potępienia, pogardy, pochwały lub protestu. Demonstracja jest zorganizowanym tłumem dlatego, aby wyrażanym uczuciom nadać większej powagi i aby nie stwarzać szans na przekształcenie się tłumu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest organizacja społeczna jako składnik więzi społecznej

  W pierwszym znaczeniu organizacja społeczna jest rozumiana w sensie zbliżonym do pojęcia grupa społeczna. Określa się nim często ludzi zorganizowanych, czyli odpowiednio połączonych dla osiągnięcia celów w sposób ekonomiczny, racjonalny i skoordynowany. Organizacją taką jest każda grupa, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić rodzaje tłumów

  Różnorodność podniet tworzących tłum sygnalizuje wielkość odmian tej specyficznej zbiorowości społecznej. Badacze najczęściej wyróżniają tłum : agresywny, uciekający, nabywający (rabujący) i demonstrujący albo ekspresywny.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt

Do góry