Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować zbiór społeczny

  Zbiorem społ. nazywa się w analizach socjologicznych ogół ludzi, posiadających jakąś wspólną cechę, nawet mniej istotną, którą wyróżnia obserwator lub badacz bez względu na to, czy jej posiadacze uświadamiają to sobie czy też nie. Może to być zbiór osób skośnookich, długowłosych lub wysokich...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie społeczne

  Ogół zjawisk wynikających ze wzajemnego oddziaływania jednostek i zbiorowości znajdującej się na pewnej ograniczonej przestrzeni, wszędzie tam, gdzie wskutek znajdowania się w tej samej przestrzeni osobniki żywe, korzystają z zaspobów tej przestrzeni dla zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnie modyfikują...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można zdefiniować termin społeczeństwo

  Społeczeństwo oznacza dopełniające i krzyżujące się formy życia zbiorowego, współwystępujące i mające część wspólną członków w ramach narodu, państwa czy konfiguracji kulturowej, które cechuje odrębność i osobliwość kulturowa, strukturalna i dziejowa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować działanie sankcji satyrycznych jako czynnik kontroli społecznej

  Najbardziej skuteczne i uniwersalne są sankcje satyryczne. Kpiną i ośmieszeniem regulowano postępowania ludzi w społeczeństwach pierwotnych, jak i we współczesnych . Bez względu na charakter cywilizacji wszyscy począwszy od małego dziecka, a skończywszy na najzamożniejszych tego świata boleśnie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać przykłady sankcji społecznych nieformalnych - pozytywnych

  Przejawiają się w reakcjach społeczeństwa wobec osób darzonych powszechnym szacunkiem przez wyrażanie uznania, pochlebnych wzmianek w środkach masowego komunikowania i w inny sposób okazywania szacunku.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać definicję grupy społecznej

  Grupa społeczna, główne znaczenie w socjologii:

  1) wszelki zbiór ludzi, pomiędzy którymi zachodzą jakieś znaczące stosunki społeczne,

  2) zbiór ludzi zespolonych więzią społeczną, przejawiających świadomość łączności społecznej w kontaktach wzajemnych oraz z członkami innych grup...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się zwyczaj od obyczaju jako składnik kontroli społecznej

  Zwyczaj jest pojmowany jako sposób zachowania się w określonych sytuacjach, które nie wywołują negatywnych reakcji otoczenia. Inaczej przedstawia się kwestia z obyczajem, który jest sposobem postępowania, a nie zachowania jak zwyczaj. Postępowanie pojmowane jest najczęściej jako rodzaj zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje obyczaj jako czynnik kontroli społecznej

  Obyczaj możemy zdefiniować jako sposób postępowania, którym grupa poddaje ocenom moralnym i za naruszenie, którego stosuje sankcje. Jest ona formą zmuszania jednostek do respektowania wartości grupowych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ideologiczna

  Charakterystyczną cechą ideologii jest jej funkcjonalna służebność w stosunku do grupy, której jest ona korelaten. Zespół ideologii stanowi grupę, twierdzenia wchodzace w jego skład o tyle właśnie o ile wchodzą w jego skład pełnia funkcję ideologiczną.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić typy sankcji społecznych stosowanych w praktyce życia zbiorowego

  Wyróżniamy typy sankcji:

  1)pozytywne- dotyczy zachowań lepszych niż się spodziewano.

  2)negatywne- odwrotność pierwszego typy.

       a)formalne

       b)nieformalne.

  Klasyfikacja sankcji ze względu na treść i charakter :

  1)prawne- system nagród i kar

  2)etyczne – klasyfikują zachowania jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry