Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Władza grupowa i formy przywództwa

  Władza grupowa – wyraża się w kontroli jednego człowieka nad innymi, polega na wymuszaniu zachowań uznanych za obowiązkowe lub pożądane z punktu widzenia grupy

  S.Ossowski przez władzę rozumie „możność podejmowania i realizacji niezależnie od woli ludzi, w których decyzja w taki czy inny sposób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa społeczna i jej klasyfikacje

  Grupa społeczna

  Pary i dwójki – to najmniej liczna zbiorowość o najwyraźniej ograniczonej ilości członków, skupiającej dwie osoby różnej lub tej samej płci

  Typy par:

  1. pary połączone więzią stosunków seksualnych

  2. pary połączone więzią pokrewieństwa

  3. pary i dwójki przyjaciół

  4. pary...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna i jej elementy

  KONTROLA SPOŁECZNA

  rodzaje

  - kontrola zewnętrzna

  - kontrola wewnętrzna

  2. elementy

  - zwyczaje – zinstytucjonalizowanymi (chociaż niekoniecznie sformalizowanymi) wzorami zachowań w sytuacjach nieobojętnych dla grupy jako całości

  - obyczaje – opierają się nie tylko na internalizacji wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje społeczne i ich funkcje

  INSTYTUCJE SPOŁECZNE – są zespołami urządzeń, w których wybrani członkowie grup otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności określonych publicznie i interpersonalnie dla zaspokajania potrzeb jednostkowych i grupowych i dla regulowania zachowań innych członków grupy.

  Znaczenia:

  grupa osób...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i wzory działań społecznych

  METODY DZIALANIA ORAZ KATEGORIE WZOROW DZIALAN SPOLECZNYCH wg Znanieckiego

  Metoda pozytywnego naklaniania – polega na pobudzeniu dzialania czlowieka przez dopomzoenie mu w zorganizowaniu jego systemu srodkow dla osiagniecia pozadanego rezultatu.

  Wzory dzialan pozytywnego naklaniania – np. zapraszanie lub...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjalizacja

  Fazy:

  pierwotna (dziecinstwo pod wplywem „znaczacych innych”); dziecko startuje jako organizm z wrodzonymi możliwościami rozwoju psychicznego i społecznego; osobowość kształtowana jest głównie przez uczetnictwo w grupie rodzinnej, r ówieśniczej, społecznościach lokalnych- w grupach pierwotnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologie osobowości społecznych

  OSOBOWOSC AUTOURYTARNA T. Adorna

  Charakterystyczne cechy:

  Aprobata kowencjonalnych wartosci i przyjetych zwyczajow

  Tendencja do surowego karania osob uznajacych normy odmienne od przyjetych przez dana osobe

  Bezkrytyczne podporzadkowanie się autorytetom

  Niechec do wnikania w psychike...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjogenne elementy osobowości

  Elementy składowe osobowości:

  1.  biogenne elementy osobowosci

  2.  psychogenne elementy osobowosci

  3.  socjogenne elementy osobowosci:

                   -> kulturowy ideal osobowosci

                   -> role spoleczne

                   -> jazn subiektywna

                   -> jazn...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie osobowości

  Osobowość – osoba (łac.) persona, pierwonie maska używana w teatże stariożytnym przez autorów.

  Cztery znaczenia osobowości:

  jako wygląd zewnętrzny (maska człowieka), jego niejako zewnętrzny wyraz, to co go różni od innych na pierwszy rzut oka, jego sposób ubierania się itp.

  osoba grana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura masowa

  - kult masowa odnosi się do zjawisk wspolczesnego przekazywania wielkim masom odbiorcow indentycznych/ analogicznych tresci plynacych z nielicznych zrodeloraz jednolitych form rozrywkowej dzialalnosci wielkich mas ludzkich

  - koncentruje się na zjawiskach intelektualnej, estetyczne i ludyczno- rekreacyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt

Do góry