Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są i co stanowi granicę relacji?

  Chodzi o hasło niejakiego Berger'a, że "Społeczeństwo to mury naszego więzienia"

  Tymi murami są:

  - instytucje społeczne

  - kontrola społeczna

  - imperatyw instytucjonalny ( nakazy i zakazy co do naszego zachowania w danej sytuacji)

  - system rang i uwarstwienie - etyka zawodowa

  Co więcej, to my sami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie relacje powinny zachodzić miedzy jednostką a społeczeństwem?

  Trzy teorie na temat stosunku jednostki do społeczeństwa.

  - Organistyczna (Platon, Spencer) – społeczeństwo jest pierwotne w stosunku do człowieka, jest organizmem i decyduje o naturze, o istocie swej części, jaką jest człowieka. Społeczeństwo uznali za rzeczywistość pierwotną, a jednostkę ludzką...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy, że człowiek jest istotą społeczną. Koncepcje teologiczne i socjologiczne

  Człowiek tworzy historię i kulturę dzięki temu , że jest wyposażony w rozum , że ma naturę zdolną do rozwoju , a także do przekazywania różnych właściwości na drodze dziedziczenia oraz uczestnictwie w życiu społecznym.

  Istota ludzka może być badana z różnych punktów widzenia ( teologiczny i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne a środowisko wychowania

  Wychowanie to proces społeczny, planowany, uświadamiany, ukształtowanie osobowości jednostek, przekazywania wiedzy i uczuć i rozwoju fizycznego. Interakcja między jednostką a społeczeństwem. Formalne kształtowanie = edukacja. Wychowanie – proces, działanie podejmowane przez organizację, instytucję...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co łączy, a co różni socjologię wychowania a pedagogikę

  Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy decyzyjne w organizacji

  Procesy decyzyjne sprowadzają się do wyboru jednego z możliwych wariantów działania.

  Najważniejsze decyzje dotyczą:

  - ustalenia celów organizacyjnych (strategicznych, długofalowych, cząstkowych, krótkoterminowych.)

  - wyboru działań i środków niezbędnych do realizacji obranych celów

  - pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /6 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywództwo i władza w organizacji

  Pojęcie przywództwa wiąże się nierozerwalnie ze sprawowaniem władzy organizacyjnej – jest to umiejętność wpływania na zachowanie jednostek lub grupy w dążeniu do określonych celów.

  Przywódcy odpowiedzialni są za wytyczanie celów, tworzenie, zmianę, uzupełnianie i rozwój struktury oraz określenie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt w organizacji

  Konflikt organizacyjny jest przejawem określonego zachowania się ludzi, świadomie wybieranego dla realizacji swoich celów, których osiągnięcie wymaga naruszenia interesów innych podmiotów organizacyjnych – przy czym sprzeczność leżąca podstaw konfliktu nie musi występować obiektywnie.

  Konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /5 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka wartości organizacyjnych (układ wartości organizacyjnych)

  Przyjmuje się, że kształtowanie kultury organizacyjnej jest związane z:

  - charakterem otoczenia, zwłaszcza jego wymiarem kulturowym – systemem wartości społeczeństwa i uznawanych sposobów postępowania oraz regionalne lub lokalne wartości kulturowe mające decydujący wpływ na proces określania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja i informacja w organizacji

  Pod pojęciem komunikacji kryje się proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a otoczeniem. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw, lub zachowań w kierunku zgodnym z interesem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /4 522

  praca w formacie txt

Do góry