Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega ewolucja nauczyciela

  Dawniej, nauczyciel (znachor, wojownik, rzemieślnik, rolnik) przysposabiał swoich uczniów do takiego samego stanowiska, jakie sam zajmował. Przekazywał im całą swoją wiedzę, praktyczną jak i teoretyczną. W dzisiejszej szkole nauczyciel najczęściej jest już tylko specjalistą w jakiejś...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest nauczyciel w odróżnieniu od pozostałych elementów środowiska wychowania

  *Nauczyciel:

  Powinien inicjować bogate interakcje z uczniami i między nimi (a nie skłaniać do pracy indywidualnej).

  Pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu rzeczywistości, w odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu pojęć i znaczeń.

  To „pracownik naukowy ciągle testujący...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego edukacja jest tak powszechna?

  POWSZECHNOŚĆ EDUKACJI:

  Rozwój industrializacji (przemiany gospodarcze)

  Rządy krajów rozwiniętych i rozwijających się zmierzają do rozwoju za pośrednictwem masowej edukacji. Wzmagające postęp technologiczny i współzawodnictwo (rywalizacja) przedsiębiorstw, koncernów (akumulacja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sobie radzić z instytucjami wychowania pośredniego i brakiem kontroli

  Jeżeli będziemy rozmawiać na temat tego, co dzieci oglądają, w co grają i będziemy kontrolować czas spędzany z mediami, to oczywiście unikniemy wielu problemów. Największą uwagę należy przywiązywać do najmłodszych. Nie możemy generalizować, to nie jest tak, że każde dziecko będzie podlegało...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady w.p. [wychowanie pośrednie]

  Wady

  -obniżenie standartów maralnych

  -umacnianie hedonizmu i egoizmu

  -despersonalizacja kontaktów międzyludzkich

  -bierność+samokształcenie

  +szerszy zakres styczności

  +samodzielność kształtowanie środowiska(?)

  +Nie trzeba tworzyć znaczeń

  -powstanie nowych problemów

  -Świat oderwanych wyciągów...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ktoś kto się uczy ma lepiej w życiu

  Można robić karierę nie ucząc się. Ale to wyjątki potwierdzające regułę. Brak wykształcenia ogranicza, utrudnia funkcjonowanie w dzisiejszych realiach, posidanie go – zdecydowanie to ułatwia. Z badan przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, jasno wynika, że tylko 6,5 proc...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie społeczeństwa informacyjnego

  "Społeczeństwa informacyjnego", Jest to etap społeczeństwa skupiającego się na narzędziach dostępu do informacji. Zaś istotą ów fenomenu jest przede wszystkim rozwój powszechnej dostępności do informacji, demonopolizacji rynku pracy, jak i rozwoju bogatych możliwości dostępu do treści, tak by...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura a natura

  „Człowiek zwierzęciem symbolicznym” – tworzy kulturę z natury. Herder – wszystkie ludy maja kulturę – nawet dzicy.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kultura wpływa na Zycie społeczne? Kultura wpływa na nas różnymi drogami

  - socjalizacja i kształtowanie osobowości jednostki

  - tworzenie i ustanawianie norm i wartości

  - stwarzanie modeli instytucji i systemów społecznych

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy postawy można zmieniać?

  Trzy procesy zmian postaw:

  Uleganie. Stosowanie kar i nagród.

  Identyfikacja (nasycenie związków z grupą lub jednostką).

  >

  W warunkach naturalnych jest zjawisko wzmacniania postaw, mamy możliwość wyboru. W eksperymencie chcemy spełniać oczekiwania innych bo badacz pewne rzeczy narzuca.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt

Do góry