Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  W czym można upatrywać się [chodzi pewnie o usprawnienie] szkoły, tak aby mogła zaspokajać problemy społeczne

  - Decentralizacja( większa autonomia szkoły)

  - Zmiana metod nauczania

  - Podniesienie standardów edukacyjnych

  - Dbanie o treść i program nauczania

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego nie dają szkoły

  Szkoła nie przygotowuje osobnika do czynnego udziału w społeczeństwie. Wartości kulturowe z którymi styka się młody osobnik w szkole, mają w niej zupełnie inne znaczenie niż w będą miały w dorosłym życiu tych osobników.

  Uczeń przyswaja sobie pewien zasób wartości kulturalnych, które na razie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki determinują efektywność funkcji szkoły

  a)stan bazy materialnej szkoły

  b)stan kadry nauczycielskiej

  c)poziom wiedzy i kultury społeczeństwa

  d)charakter środowiska szkoły.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne, które mogą zapewnić wpływ społeczeństwa na szkołę

  - Wewnątrzszkolne i wokółszkolne mieszane ciała-rozwiązywanie wewnętrznych problemów szkół

  - Międzyszkolne ciała-rozwiązywanie problemów wspólnych dla wszystkich lub większości szkół z określonego terenu

  - Regionalne/ogólnokrajowe ciała - wystawianie opinii, kontrola kierunków oświaty i rozwoju z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki powinien być charakter wychowania?

  - Powinno się dążyć do łączności wychowanka z innymi grupami

  - Powinno się rozbudzić, rozwinąć i utrwalić w każdej jednostce zarodek twórczych uzdolnień

  - Powinno się nauczyć jednostkę, by dążności twórcze wyrażała w solidarnej współpracy z innymi, dla realizacji wspólnych ideałów.

  -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Determinanty celów i treści wychowania

  Ważne jest to, co dzieje się w społeczeństwie w danej chwili. Tak więc determinanty celów i treści wychowania zależą od:

  - Struktury społecznej

  - Materialnych warunków społeczeństwa

  - Świadomości społecznej

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni wychowanie w szkole a rodzinie

  - to czynności planowe

  - realizuje się z góry wyznaczone zadania i cele, które określają programy wychowawcze  poszczególnych szkół

  - szkoły powinny realizować dwa składniki procesu kształcenia: nauczanie i wychowanie.

  - Cele i treści wychowania determinowane są przez to, co dzieje się i w strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest szkoła?

  -instytucja oświatowo-wychowawcza

  -twór kultury

  -główny łącznik społeczności lokalnej ze światem i ogólnoludzką kulturą

  -element świata człowieka

  -zaspokaja nasze cele

  -podstawowy system intencjonalnej edukacji, wychowania i opieki

  -zjawisko historyczne, podstawowa i typowa dla cywilizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim zakresie rodzina determinuje edukacyjne zachowania konsumpcyjne dzieci i młodzieży

  - Wykształcenie rodziców ma wpływ na nasze dalsze wykształcenie

  - Uczniowie z rodzin wielkomiejskich trafiają do szkół renomowanych o wysokim statusie edukacji

  - Czynnik finansowy ( zarobki rodziców)

  - Rozmowy rodziców z dziećmi na temat ich edukacji( Z dziećmi starszymi rozmawia się mniej o szkole...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co nauczyciele uważają za niezbędne, aby uczyć innych

  - Wiedza

  - Łatwy kontakt z uczniami

  - Otwartość na zmiany, propozycje

  - Przyjacielskość, serdeczność, życzliwość

  - Konsekwencja, stanowczość, cierpliwość

  - (wiedza, kwalifikacje zawodowe - wysokość zarobków - fakt wykonywania zawodu - osobowość - zgodność zawodu z poglądami - warunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt

Do góry