Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Styczności społeczne, ich składniki i rodzaje

  STYCZNOŚĆ PRZESTRZENNA (spotkanie pewnej liczby osób w danej przestrzeni).

  STYCZNOŚĆ PSYCHICZNA (spostrzeżenie cech innych osób) A ŁĄCZNOŚĆ PSYCHICZNA (poznanie, które skutkuje poznaniem pozytywnym)

  STYCZNOŚCI SPOŁECZNE- układy złożone z 3 elementów:

  Przynajmniej z dwóch osób.

  Pewnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie i objawy stanów frustracyjnych

  Frustracja: Stan pewnego napięcia emocjonalnego spowodowany niemożnością osiągnięcia celu. Jest to:

  -bezpośredni efekt wystąpienia niepokonalnej przeszkody, brak możliwości wycofania się.

  -następstwo przerwania działania

  Objawy frustracji:

  Destruktywność

  -agresja bezpośrednia...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota, budowa i rodzaje postaw

  POSTAWA to gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie, zwierzęta), jak i idee.

  Postawa składa się z 3 elementów:

  Dwóch zewnętrznych: poznawczego i emocjonalnego.

  I zewnętrznych: zachowaniowego...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga

  Motywatory- to takie czynniki, które powodują zadowolenie, a więc motywują.

  Czynniki motywacyjne (wewnętrzne): osiągnięcia, uznanie, awans, praca sama w sobie tj. treść pracy, możliwość rozwoju osobistego, odpowiedzialność.

  Czynniki higieny- to te, które powodują niezadowolenie z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria potrzeb Maslowa

  Abraham Maslow ujął potrzeby w podstawowe grupy i ustalił hierarchię potrzeb i wzajemne zależności między nimi. Jego zdaniem wszystkie potrzeby da się sprowadzić do jednej z pięciu potrzeb podstawowych. Inne potrzeby do potrzeby pochodne.

  PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA:

  Potrzeby estetyczne.

  Widzy i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

  Rodzaje osobowości:

  Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

  Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

  -zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

  -zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

  -aktywna-potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowość zintegrowana oraz przyczyny jej dezintegracji

  OSOBOWOŚĆ ZINTEGROWANA to taki rodzaj osobowości w której tworzące ją czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane.

  Przyczyny jej dezintegracji:

  Uczestnictwo w kilku grupach społecznych narzucających jednostce rozbieżne wzory, role i wartości.

  Trwałe uczestnictwo w życiu i wybieranie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

  NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura masowa i jej znaczenie

  Kultura masowa:

  Kultura masowa do kultura czasu wolnego.

  Odwołuje się ona do uniwersalnych zainteresowań odbiorcy.

  Na ogół pozbawiona jest problemów kontrowersyjnych.

  Homogenizacja treści (wymieszanie poziomów kultury symbolicznej): upraszczająca przez zestawienie.

  Jej odbiorcami...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy wpływu kontroli na życie społeczne

  1. Socjalizacja:

  SOCJALIZACJA to proces wpływu środowiska na jednostkę wprowadzający ją do udziału w życiu społecznym. (socjalizacja pierwotna i wtórna)

  WYCHOWANIE to celowe oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, zmierzające zwykle do przekazania wychowankowi tylko tych elementów kultury, które są...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt

Do góry