Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot i cel socjologii polityki

  Socjologia polityki to część teorii socjologicznej, która wyjaśnia zjawiska walki o władzę i sprawowania władzy, gdyż one właśnie stanowią istotę polityki. Socjologia polityki akcentuje duże znaczenie relacji, która istnieje między stosunkami zachodzącymi w dziedzinie władzy politycznej a strukturą...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

  Stosując interakcjonistyczne podejście do analizy rozpadu więzi społecznej stwierdzić można, iż mamy z takim procesem do czynienia wówczas, gdy nie tyle załamuje się określona zastana struktura społeczna, ale gdy pojawia się w określonym społeczeństwie niemożność podjęcia skutecznego działania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /15 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces tworzenia się więzi społecznej

  Proces tworzenia się więzi społecznej i mechanizmy towarzyszące temu procesowi jest równoznaczny z procesem tworzenia się społeczeństwa. śledzenie tego procesu jest oczywiście zabiegiem czysto analitycznym, w kt6rym nie można jednak przeciwstawić zdecydowanie subiektywnych czynników i elementów -...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /32 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie więzi społecznej

  Termin więź społeczna jest terminem, który przeniknął do socjologii z języka potocznego. w Polsce rozpowszechnił je L. Krzywicki pod koniec XIX wieku ("Pierwociny więzi społecznych"), który uważał, że to właśnie dzięki więzi społecznej społeczeństwo tkwi niejako całą swą treścią w jednostce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /9 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia teorii socjologicznej

  Teoria socjologiczna, tak jak każda inna teoria naukowa stanowi określoną konstrukcję pojęciową, stosowaną do analizy i interpretacji danych empirycznych. Konstrukcja pojęciowa składa się zaś z trzech podstawowych klas: pojęć ogólnych, praw i innych typów generalizacji oraz z samej teorii. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /6 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyodrębnienie się socjologii jako dyscypliny naukowej

  Socjologia jest nauką, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem i rozpadem różnorodnych form życia zbiorowego. Ogólnie możemy więc powiedzieć, iż socjologia jest nauką o zjawiskach i procesach społecznych, o życiu społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele i strategie socjotechniki

  Trzy modele socjotechniki:

  Model klasyczny (model robota) zakłada wyraźne oddzielenie zleceniodawcy badań od ich wykonawcy. Zleceniodawca przekazuje zadanie do wykonania oraz określa swoje oczekiwania, Zadaniem zaś zleceniobiorcy jest przeprowadzenie badań, danie diagnozy i sformułowanie wniosków o...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota socjotechniki i jej komponenty

  Adam Podgórecki stwierdza, że SOCJOTECHNIKA to proces gromadzenia i wykorzystania wiedzy o zbiorowościach w procesie budowania reguł, określających jak skutecznie oddziaływać na zbiorowości w celu osiągania pożądanych przemian.

  Komponenty:

  - zmiany społeczne w przedmiotach oddziaływania, które chce...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda reprezentacyjna. Podstawowe sposoby doboru próby

  Metoda reprezentacyjna -metoda prowadzenia statystycznego badania częściowego, mającego charakter reprezentacyjny, to znaczy taki, że otrzymane wyniki można uogólnić na rozpatrywaną skończoną populację. Metoda reprezentacyjna jest więc działem statystyki matematycznej.

  1 próby pobierane drogą losową(...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i bariery stosowania metody eksperymentu

  METODA EKSPERYMENTÓW - polega na badaniu zbiorowości, zachowań, postaw, opinii nie w warunkach rzeczywistych, ale w warunkach celowo stworzonych.

  Bariery przeprowadzania eksperymentów:

  -moralne - czy eksperymentowanie w ogóle jest moralne?

  -metodologiczne - badacz zakłada, że zmiana postaw zachodzi pod...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt

Do góry