Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  Typy idealne w socjologii

   

  Wprowadził to pojęcie Max Weber.Typ idealny to nie norma lecz pewna fikcja,wytwór idealny w umyśle badacza, ma char.zbioru cech idealnych,ale jest potrzebny żeby wyjaśnić jak byłoby gdyby nie zadziałały czynniki zakłócające.Jest zbiorem idealnych cech np.gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia socjologii humanistycznej

   

  To nowe spojrzenie na człowieka,sposoby gromadzenia wiedzy o społ.,to rozumienie miejsca jedn.w społ.Socjologia humanistyczna zapoczątkowana zostala nurtemopozycji przeciw pozytywistycznej wersji nauki. Podstawy metodologiczne stworzył niemiecki filozof Wilhelm Dilthey

  *wprowadził nowy sposob badania...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologizm Durkheima

   

   

  Przedstawicielem i twórcą socjologizmu był Emil Durkheim(1858 – 1917).Rozpoczął tworzenie podstaw socjologii jako nauki uniwersyteckiej.Pragnął zbudować orginalny system o własnych metodachi koncepcji. Chciał takiego określenia kierunku,aby nie wchodził on w żaden istniejący kierunek naukowy.Idea...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne założenia ewolucjonizmu

   

  Naszerzej znane koncepcje ewolucjonizmu to koncepcje Spencera i Morgana.Okres ewolucjonizmu 1860-90. Wg.Spencera społ.jest częścią natury.Społ.pierwotne zagrożone z zewn.ma char.militarny(walka o byt, konieczność jednoczenia się). Społ.militarne jest konserwatywne,oparte na przymusie centralnej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy socjologii pozytywistycznej

   

   

  Socjologię pozytywistyczną uprawiali Comte,Saint-Simon.Pozytywiści wychodzili z założenia,że ludzkie działania można obserwować,opisywać i tworzyć teorie.Pozytywiści w socjologii krytykowali skostniałą filozofię i zalecali wyjście z niej.Twierdzili,ze można przenieść metody i techniki nauki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika społ.wg Comte’a.

   

   

  To teoria koniecznego i ciąglego rozwoju ludzkości.O tym rozwoju decydują czynniki:

  pierwotne :rozwój intelektualny,rozwój wiedzy,wzrost wykształcenia społ.

  Ludność przechodzi 3 fazy ewoluując :

  a)okres teologiczny – rozważanie o tym co nadprzyrodzone,religijne i boskie

  b)okres...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyka społ.wg A.Comte’a

   

  Jest to część socjologii zajmująca się strukturalno-funkcjonalnym obrazem społ.Jej zadaniem jest badanie warunków społ.egzystencji jedn.,rodziny,społ.Głównym zadaniem statyki społ.jest badanie warunków egzystencji człowieka i opis budowy wyodrębnionych stuktur społ.Strukturę tę wyobrażał sobie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie grupy społ. w socjologii

   

  Grupa społ. jest zbiorem przynajmniej 3 osób powiązanych więzią bezpośrednią lub pośrednią.Jest to grupa osób majace cele,zadania,określone terytorium na którym są one realizowane, mające też poczucie odrębności od innych grup i świadomość ,,my” mającą zewn.odznaki przynależności.Wg...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania socjologii jako nauki

   

  Socjologia jest nauką o społ. i prawach rządzących jej rozwojem, interesuje się zjawiskami i wszelkimi procesami społ. oraz sposobami grupowania się ludzi. Socjologię interesują pewne cechy człowieka, które sprzyjają wchodzeniu w kontaktu z innymi jednostkami. Opisuje procesy tworzenia się...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt

Do góry