Socjologia /1 323 prac/

 • Ocena brak

  CECHY DUŻYCH GRUP SPOŁECZNYCH

   

  -składają się z kilkudziesięciu, kilkuset osób (nie ma ograniczeń)

  -liczebność uniemożliwia utrzymywanie bezpośrednich styczności

  -niemożliwość istnienia bezpośrednich stosunków i kontaktów psychicznych

  -nie wchodzi w skład innych grup społecznych, najczęściej wchłania inne grupy co...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE CECHY KULTURY MASOWEJ

   

  Kultura masowa to wytwory trafiające w krótkim czasie do szerokiego grona odbiorców, korzysta z nośników informacji. Warunkiem powstania kultury masowej był druk (tania książka o dużym nakładzie), radio, TV, Internet. Mogła się rozwinąć dzięki zdobyczom technicznym cywilizacji. Jest różnie oceniana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRUP RÓWIEŚNICZYCH

   

  Ma charakter grupy pierwotnej, pierwszej grupy społecznej, w której jednostka odgrywa pewne role społeczne, uzupełnia funkcje rodziny w zakresie funkcji emocjonalno- ekspresyjnej. Mogą mieć charakter formalny i nieformalny, celowy, związują się samorzutnie spośród szerokiego kręgu koleżeńskiego. Jej...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rodziny

   

  Funkcje biopsychiczne rodziny.Czyli prokreacyjna i seksualna:

  *prokreacyjna: zaspokojenie potrzeb macierzyństwa i ojcostwa, łączy się z funkcją seksualną, wpisana w elementarną listę funkcji rodziny,

  *seksualna: (przypisywana formalnie małżeństwu) usankcjonowanie współżycia w świetle prawa...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina jako mała grupa społeczna

   

  To niewielka zbiorowość, w której wszyscy członkowie utrzymują kontakty " twarzą w twarz", wszyscy znają się i pełnią określone role społeczne, mają poczucie więzi, odrębności, świadomości "my". Rodzina jako mała grupa społeczna jest najbardziej przyjazną strukturą dla człowieka, w której...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega socjalizacja?

   

  To proces dzięki któremu jedn.przekształca się w jedn.społ.i potrafi grać role społ., niezwykle długi,zachodzący przez całe życie człowieka.Proces socjalizacji uczy dyscypliny,okiełznania popędu,panowania nad potrzebami, uczy sposobów zaspokajania potrzeb,wpaja aspiracje.Dzięki socjalizacji jedn...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  odział ludzi wg Znanieckiego

   

  Wyróżnił 4 typy osobowości społ. biorąc pod uwagę w jakim środowisku zyją i w jakich warunkach dana osoba jest wychowywana.

  *ludzie dobrze wychowani – dzięki urodzieni w normalnych rodzinach zostali dobrze przygotowani do grania ról ludzi kulturalnych,grzecznych. Inspirowani do zdobywania wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie interakcji

   

  To takie działanie,gdy dwie osoby oddziałują na siebie za pośrednictwem komuikacji,modyfikując nawzajem swoje zachowanie.Ludzie nie reagują lecz interpretują wzajemnie swoje działania.Interakcja ma char. symboliczny,polega na przekazie komunikacyjnych znaków,komunikacyjnej wymianie.Interakcja to wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia teorii Meanda i Blumera

   

  Twórcą interakcjonizmu symbolicznego był G.Mead.Główną tezą było założenie ze rzeczywistość społ. sprowadza się do wzajemnych oddziaływań i działań między jednostkami.Elementarnym faktem społ.dla niego jest interakcja symboliczna – takie działanie gdy dwie osoby działaja na siebie za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy postulaty funkcjonalizmu

   

  *funkcjonalnej jedności społecznej – odnosił się tylko do społ.pierwotnych.stworzony przez Malinowskiego mówił o skłonności społ.do unifikacji kulturowej w celu zaspokojenia potrzeb

  *funkcjonalizmu uniwersalnego – przyjmuje się,ze wszystkie formy społ.i kulturowe mają funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry